Họ Đạo Quản Long đón Cha Sở mới: cha Bênađô Nguyễn Tấn Đạt.

print

Họ Đạo Quản Long đón Cha Sở mới: cha Bênađô Nguyễn Tấn Đạt.

Thứ 6 ngày 11-08-2023, ngày vui của Họ Đạo Quản Long khi được đón tiếp quý Cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt, cùng quý khách đến dự Thánh Lễ nhận nhiệm sở Quản Long của cha Bênađô Nguyễn Tấn Đạt.

Cha Bênađô là cha sở thứ 6 của họ đạo sau 59 năm thành lập. Cha cũng là Cha Quản Hạt nhiệm kỳ mới của Hạt Cà mau.

Xin Chúa ban cho Cha sức mạnh và nhiệt huyết loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa đến cho mọi người.

MVTT/Hạt Cà Mau