Họ Đạo Rạch Tráng: Sinh Hoạt Hè 2022

print

Họ Đạo Rạch Tráng: Sinh Hoạt Hè 2022

Ngày 09/08/2022, tại Họ đạo Rạch Tráng, với chủ đề: “ĐI TÌM GIÊ-SU”, với hơn 70 em tham gia.