Họ đạo Sóc Trăng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời ngày 2.11.

print

Họ đạo Sóc Trăng viếng Đất Thánh

và Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời ngày 2.11.