Họ Đạo Sóc Trăng Hân Hoan Chào Đón Thêm Hai Cha Phó Mới

print

Họ Đạo Sóc Trăng Hân Hoan Chào Đón Thêm Hai Cha Phó Mới

Trong những ngày gần cuối năm, Họ đạo Sóc Trăng lại có một niềm vui bất ngờ khi được chào đón hai cha phó mới: cha Giuse Đỗ Đức Vượng và cha Micae Trần Thái Châu.

Qua giờ Chầu tạ ơn, cộng đoàn cùng nhau hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa gìn giữ, hướng dẫn và ban cho hai cha luôn được nhiều hồng ân và thật nhiều sức khoẻ để có thể cộng tác với cha sở giúp đoàn chiên có một đức tin ngày càng thêm vững vàng và họ đạo ngày càng phát triển .

MVTT/Hạt Sóc Trăng