Họ Đạo Sóc Trăng Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2022-2023

print

Họ Đạo Sóc Trăng Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2022-2023

Vào Chúa Nhật 24 Thường Niên vừa qua, họ đạo Sóc Trăng khai giảng năm học giáo lý 2022-2023, sau 2 năm dịch bệnh. Có sự tham dự quý Sơ phụ trách các lớp giáo lý, quý Thầy Cô giáo lý viên và hơn 700 em học sinh giáo lý từ khai tâm đến lớp 10.

Cha sở Clemente cùng Cha đặc trách giáo lý của họ đạo đã đồng tế cầu nguyện cho năm học mới, đồng thời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc học giáo lý, cũng như ý thức hơn về ơn gọi và sứ mạng của các Thầy Cô giáo lý viên.

MVTT/Hạt Sóc Trăng