Họ Đạo Sóc Trăng Tổ Chức Tĩnh Tâm Xưng Tội Mùa Chay

print

Họ Đạo Sóc Trăng Tổ Chức Tĩnh Tâm Xưng Tội Mùa Chay

Mùa Chay Giáo hội mời gọi người kito hữu sống sám hối, trở về với Chúa từ đó xây dựng lại mối tương quan với Chúa để download nguồn ân sủng và nâng cấp làm mới đời sống Đức tin, đồng thời thiết lập cũng như liên đới sống Đức ái với anh chị em, và giao hòa với chính mình. Đặc biệt mùa chay năm nay họ đạo vinh dự được Cha giáo Phê-rô Vũ Văn Hài, Cha Giáo ĐCV Thánh Quý, Cha sở họ đạo Rạch Súc, Cha cũng là cựu cha phó họ đạo Sóc Trăng, hướng dẫn cho họ đạo chúng con với chủ đề ” SÁM HỐI ĂN NĂN “

SÁM HỐI TÍCH CỰC !!

TRONG TINH THẦN HOÁN CẢI

ĐỔI MỚI MÌNH VÀ ĐỔI MỚI THA NHÂN

MỜI GỌI ANH EM !!

MAU ĐẾN… TÒA HÒA GIẢI .

LÀ SUỐI NGUỒN

NƠI LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG .”

Trong suốt 2 ngày,giúp họ đạo thêm tinh thần sốt sắng, thánh thiện để sống tuần thánh và chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Phục Sinh năm 2024

MVTT/Hạt Sóc Trăng