Họ Đạo Tôma Đón Cha Sở Mới

print

Họ Đạo Tôma Đón Cha Sở Mới

 Vào lúc 10h00, ngày 10/08/2019. Cha Đôminicô Nguyễn Văn Hiếu, trước là cha phó Họ Đạo Vị Thanh về nhận nhiệm sở chánh sở Họ Đạo Tôma Hạt Vị Thanh.

Nghi thức nhậm chức linh mục chánh sở được diễn ra trang trọng, dưới sự chủ sự của Cha Đại diện Cha Quản hạt Hạt Vị Thanh. Sau phần nghi thức, Cha sở mới đã chủ sự Thánh Lễ  và có hơn 20 cha cùng hiệp thông với Cha. Đồng thời, có sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân đón vị chủ chăn của mình. Cũng như quý thân nhân, ân nhân của Cha  và giáo dân Họ đạo Vị Thanh tiễn cha về xứ mới.

MVTT/Hạt Vị Thanh