Họ Đạo Trà Lồng Đón Cha Phó Mới

print

Họ Đạo Trà Lồng Đón Cha Phó Mới

 Vào lúc 9h00, ngày 5/8/2023, cộng đoàn Họ đạo Trà Lồng thuộc giáo hạt Trà Lồng, đã hân hoan đón mừng cha phó mới Sm. Nguyễn Thanh Cao. Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Cha.

MVTT/Hạt Trà Lồng