Họ Quản Long: Giỗ 100 Ngày Cha Cố Giuse Lê Hiến

print

Họ Quản Long: Giỗ 100 Ngày Cha Cố Giuse Lê Hiến

Chiều thứ Tư ngày 02.12.2020, tại nhà thờ Quản Long Cà mau, gia đình và người thân xin lễ giỗ 100 ngày cho Cha cố Giuse Lê Hiến. Chủ sự và đồng tế trong thánh lễ gồm có Cha quản hạt Cà Mau, Cha sở, Cha phó Quản Long và quý Cha thân quen xa gần; cùng với bà con giáo dân và đặc biệt là người thân gia đình của Cha cố tham dự thánh lễ sốt sắng.

 

Theo sách Giáo lý Hội thánh Công giáo “Ta sống trên đời này để làm gì?” và theo tâm lý chung của xã hội “Mục đích của con người là gì?” Ta sống ở đời này để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, để làm việc lành theo ý Thiên Chúa, để một ngày nào đó sẽ đạt tới quê Trời. (1-3, 358) và mục đích của con người là đi tìm hạnh phúc.

 

Cha cố Giuse Lê Hiến đã được ông bà cố giúp nhận biết Thiên Chúa từ nhỏ qua Bí tích Rửa tội, sống đức tin và yêu mến Thiên Chúa ngay trong gia đình và họ đạo. Sau khi di cư vào Miền Nam, Cha cố Giuse muốn nhận biết Thiên Chúa cách đặc biệt hơn qua việc xin vào tiểu chủng viện để tìm hiểu ơn gọi. Tạ ơn Chúa sau nhiều năm tìm hiểu, tình yêu Thiên Chúa mỗi ngày được tăng thêm và nhận biết Ngài rõ ràng qua việc Chúa gọi và chọn làm Linh mục của Chúa. Từ đây tình yêu của Chúa được lan tỏa đến nhiều người qua các nhiệm vụ mà Cha cố Giuse được trao phó như dạy học và chăm sóc đòan chiên tại các họ đạo, đặc biệt là họ đạo Quản Long trên dưới 25 năm.

 

Có thể nói, Cha cố Giuse không chỉ nhận biết, yêu mến Thiên Chúa mà còn làm việc lành theo gương của Thầy chí Thánh Giê-su như bác ái, giúp đỡ người nghèo (Mt 25, 31-46), quan tâm đến việc giáo dục đạo đời, đặc biệt là loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa đến cho nhiều người (Mt 28, 19-20) để được bình an và hạnh phúc.

 

Tạ ơn Chúa với hơn 80 tuổi đời và 50 năm Linh mục, Cha cố Giuse luôn xây dựng hình ảnh vui tươi, an bình, hạnh phúc trong tình yêu của Chúa và Mẹ Maria qua việc phục vụ và hy sinh như Chúa Giê-su đã nói: “Ta đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống cho nhiều người” (Mt 20, 28). Dù là hy sinh, phục vụ, yêu mến, sẻ chia và thi hành sứ vụ Linh mục, Cha cố Giuse không tránh khỏi những lầm lỗi, thiếu xót. Xin lòng thương xót của Chúa và sự quảng đại của tha nhân bỏ qua như Chúa Giê-su cầu xin Chúa Cha “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).

 

Hy vọng rằng, Cha cố Giuse Lê Hiến đã thấm nhuần giáo lý Hội thánh Công giáo ngay từ nhỏ, lớn lên trong ơn gọi và thi hành sứ vụ Linh mục của Chúa đến trọn đời. Giờ đây, linh hồn Cha cố Giuse không những được nhận biết Thiên Chúa mà còn được đưa về hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng như Chúa Giê-su đã hứa “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy, trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó…” (Ga 14, 1-3) và “phúc cho ai bị bách hại vì sự công thì nước trời là của họ” (Mt 5, 10).

 

Lm. Biển Xanh.