Học Làm Người 01: Lễ Phép Khi Khách Đến Nhà

print

Học Làm Người 01: Lễ Phép Khi Khách Đến Nhà

Thay cho bộ sách Học Làm Người, mong ước nhà nhà người người nhất là những bậc làm Cha làm Mẹ hết sức quan tâm đến việc giáo dục nhân bản cho con trẻ ngay từ tấm bé để các em thụ huấn được những thói quen tốt những đức tính nhân bản. Từ đó khi lớn lên được hình thành một  con người có giáo dục có tính người…