Hội Acies của Curia 1&2 Bạc Liêu mừng Lễ Truyền Tin

print

Hội Acies của Curia 1&2 Bạc Liêu tại nhà thờ Giá Rai

ngày 25/3/2023, lễ Truyền Tin.