Họp Mặt Gia Đình Liên Hạt Cà Mau – Bạc Liêu – Tắc Sậy  

print

Họp Mặt Gia Đình Liên Hạt Cà Mau – Bạc Liêu – Tắc Sậy  

Thứ sáu (21/6/2019)

– Có 500 Gia trưởng – Hiền mẫu liên hạt đến tham dự. Trong đó có 44 đôi mừng 25 năm hôn phối.

– Thánh lễ đồng tế khai mạc vào lúc 8g30 tại nhà thờ Tắc Sậy:

   . Cha Phao lô Nguyễn Văn Vinh, Quản hạt Cà Mau chủ tế khai mạc.

   . Cùng đồng tế: Cha Phêrô Huỳnh Ngọc Điệp (Trưởng ban MVGĐ GP.)

                              Cha Bênađô Nguyễn Tấn Đạt (Phụ trách MVGĐ hạt CM.)

                              Cha Micae Nguyễn Khắc Đệ (Phụ trách MVGĐ hạt BL.)

                              Cùng Quí Cha đồng tế.

– Sơ Gôretti Võ Thị Nguyệt (Dòng Chúa chiên lành): thuyết trình đề tài “Sáng tạo môi trường thánh thiêng”

– Cha Phêrô Huỳnh Ngọc Điệp thuyết trình đề tài: “Đồng hành cùng những gia đình gặp khó khăn” trong đó có những gia đình đổ vỡ.

MỘT NGÀY HỌP MẶT THẬT SỐT SẮNG – HIỆP THÔNG

Hạt Cà Mau