Họp Mặt Giáo Lý Viên 3 Hạt Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau Tại Tắc Sậy Ngày 17/10/2020

print

Họp Mặt Giáo Lý Viên 3 Hạt Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau

Tại Tắc Sậy Ngày 17/10/2020

Hôm nay ngày 17/10/2020 Ban Giáo Lý Giáo phận Cần Thơ đã tổ chức họp mặt cho 190 Giáo Lý Viên gồm 3 Hạt: Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau để học hỏi và chia sẻ về thực hành chuỗi Mân côi.

Đồng hành cùng các Giáo Lý Viên gồm có cha Pr. Vũ Văn Hài chia sẻ về Kinh Mân Côi, Cha Pl. Nguyễn Văn Vinh chia sẻ Năm Sự Vui, Cha Ant. Vũ Văn Triết chia sẻ việc thực hành chuỗi Mân Côi, Cha Gb. Nguyễn Hải Triều chia sẻ Năm Sự Mừng.

Thánh lễ Bế mạc kính Đức Mẹ Mân Côi do cha Ant. Vũ Văn Triết chủ tế. Sau đó các Giáo Lý Viên nhận tràng chuỗi Mân Côi về cho các em trong lớp giáo lý của mình.

MVTT/Hạt Bạc Liêu