Họp mặt Huynh Trưởng Bạc Liêu

print

Họp mặt Huynh Trưởng Bạc Liêu

Ngày 30/01/2019 Ban Thiếu Nhi Thánh Thể Hạt Bạc Liêu tổ chức giao lưu cho 120 em Huynh trưởng trong Hạt tại Nhà thờ Khúc Tréo. Ban tổ chức gồm cha Dm. Nguyễn Tường Huy, phụ trách Thiếu Nhi Thánh Thể Hạt Bạc Liêu và cũng là Cha sở Họ đạo Khúc Tréo. Đồng hành còn có một số cha trẻ, anh chị Huynh Trưởng trong và ngoài Hạt.

13g00 có mặt và ghi danh.

14g00 các em học chuyên đề.

15g00 Chầu Thánh Thể – Giải tội.

16g00 Ẩm thực vui xuân

18g00 Lửa thiêng Thánh Thể

19g30 Chầu kết thúc