Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà

print

 Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà

Mùng hai kính nhớ tổ tiên

Ông bà đã khuất nơi miền xa xăm

Thương dâng kinh nguyện âm thầm

Nhớ xin thắp nén hương trầm dâng lên

 

Hy sinh bác ái để nên

Như quà ngày tết đáp đền công ơn

Người nằm chẳng muốn chi hơn

Cần con cháu nhớ biết ơn nguyện cầu

 

Đạo hiếu xin mãi đẹp màu

Thương khi còn sống hay dầu đã xa

Chúa ơi con chỉ muốn mà

Chúa thương đón lấy ông bà tổ tiên

 

Vào miền hạnh phúc vô biên

Vào tình yêu Chúa thiên niên vĩnh hằng

Lời cầu dâng Chúa chí nhân

Cho người còn sống ân cần yêu nhau

 

Là con hiếu thảo dạt dào

Thương yêu cha mẹ đẹp sao ân tình

Lòng con dâng một câu kinh

Tim con nhớ suốt hành trình… Chúa ơi!

 

Anna Anh Đào