Kinh Thánh Thiếu Nhi – Tập 6: MÔI-SE – Giải Cứu Dân Chúa Khỏi Ai Cập

print