Lạy Linh Hồn Chúa Giêsu, Xin Làm Con Nên Thánh

print

 

Lời nguyện ông thánh Inhatiô

Ớ Linh hồn Chúa Kytô.
Xin làm cho tôi nên thánh.
Ớ xác thánh Chúa Kytô,
Xin cứu lấy tôi cho rỗi,
Ớ máu thánh Chúa Kytô,
Xin cho lòng tôi say mến.
Ớ nước nương long Chúa Kytô
Xin rửa tôi cho thanh bạch.
Ớ sự thương khó Chúa Kytô,
Xin cho lòng tôi bền vững.

Lạy Đức Chúa Giêsu nhơn từ,
Xin nhậm lời tôi cầu nguyện.
Xin Chúa ẩn tôi nơi thương tích Chúa.
Xin Chúa chớ để tôi lìa khỏi Chúa.
Xin Chúa chữa tôi khỏi kẻ dữ thù.
Xin Chúa gọi tôi chưng kỳ lâm tử.
Xin Chúa dạy tôi chạy đến cùng Chúa,
Hiệp cùng các thánh mà ngợi khen Chúa,
Muôn muôn đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen.

 

 

 

Lạy Linh Hồn Chúa Giêsu, Xin Làm Con Nên Thánh

(Trích chương 1 sách Tâm Sự với Chúa Giêsu – A Tuyên)

 

Lạy linh hồn Chúa, xin hãy thấu nhập vào linh hồn con, xin hãy chiếm đoạt các tài năng cơ quan của nó, và hãy lấy thánh sủng Chúa mà làm cho nó nên thánh.

Xin Chúa hãy làm cho trí tuệ con nên thánh, để nó chỉ tưởng về Chúa. Xin Chúa hãy làm cho nó nên thánh luôn, để cả những khi nó bắt buộc phải để tâm lo lắng về thế tục, nõ không khi nào bị một tư tưởng ô uế làm nhơ bẩn..

Xin Chúa hãy làm cho trí tưởng tượng con nên thánh: xin cho nó chỉ hình dung vẻ đẹp của Chúa, và những nét dịu dàng của Chúa, là Đấng Cứu Chuộc, là bạn thân, là Cha hiền và là Đấng yên ủi của con. Xin Chúa chớ để nó hình dung những điều quấy quả, làm nó ra nhơ bẩn.

Xin Chúa hãy làm cho ý chí của con nên thánh, xin Chúa cho nó chỉ tìm điều Chúa muốn trong mọi sự, lúc vui cũng như lúc buồn, và cho nó sẵn sàng tuân theo Thánh ý Chúa luôn.

Xin Chúa làm cho trí nhớ con nên thánh, để hằng giây hằng phút, nó nhớ đến những ơn lành Chúa đã ban cho nó, vì Chúa đã sống và đã chết cho nó.

Xin Chúa làm cho tính tự do con nên thánh, để nó  không còn thèm những sự vui giả thế tục, mà chỉ tìm Chúa là gia nghiệp đời đời của con.

Vâng, lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy làm cho linh hồn con nên thánh, vì Chúa đã lấy Máu Thánh Chúa mà soi sáng nó, xin hãy lấy thánh sủng Chúa mà mặc cho nó, để con đáng ra trước nhan thánh Chúa, và đáng hưởng Chúa trong phép Thánh Thể này.

Xin Chúa hãy làm cho xác con nên thánh, cho nó hóa đền thờ sống và thánh, đáng làm nơi Chúa ngự.

 

Xin Chúa làm cho ngũ quan con nên thánh, cho nó nên đầy tứ ngoan ngoãn của linh hồn, nên những khí cụ dùng trong việc thánh thiện.

Xin Chúa hãy làm cho mắt con nên thánh, để nó nhắm lại, đừng nhìn ngắm thế gian và những cái vô ích ở đời, mà chỉ nhìn ngắm ảnh tượng Chúa chịu đóng đanh, và nhà chầu là nơi Chúa ngự, vì lòng thương con.

Xin Chúa làm cho lưỡi con nên thánh, cho nó luôn luôn nói về Chúa và với Chúa, cho nó chúc tụng và hát mừng những sự hoàn toàn và tình thương của Chúa.

Xin Chúa làm cho miệng con nên thánh, để nó khỏi mê tham ăn uống, mà chỉ tìm và nếm những mùi ngọt ngào của sự hãm mình.

Xin hãy làm cho tai con nên thánh, để nó khỏi nghe những chuyện dông dài vớ vẩn thế gian, mà chỉ lắng nghe lời khôn ngoan và thương yêu của Chúa.

Xin Chúa hãy làm cho da thịt con nên thánh, cho nó dùng sự đền tội mà rửa sạch tội lỗi.

Lạy linh hồn rất thánh Chúa Giêsu, cũng như Chúa đã cho xác thánh Chúa được đầy đủ mọi nhân đức, được sống cuộ đời hoàn thiện, và trên thánh giá, xin ban cho cả người con được sức mạnh và sự sống, để suốt đời con chỉ ra sức nên giống Chúa là Thầy cùng là Chúa con.

Lạy Thầy đáng mến của con, trong phép bí tích cực trọng này, Chúa đã thu gom lại hết những sự lạ lùng của tình Chúa thương chúng con.

Là Đấng Tạo thành, Chúa tỏ ra Chúa muốn đem loài thọ sinh của Chúa lên bậc cao trọng dường nào, vì Chúa cho nó kết hợp với Chúa bằng một giây ân ái, khiến Chúa và nó nên một, và con có thể nói như Thánh Phaolô: “Không phải con sống, nhưng chính là Chúa sống trong con”.

Là Chúa Cứu Thế, Chúa dùng phép Thánh Thể mà tiếp tục cuộc tử nạn Chúa, vì Chúa thông những ích lợi cho những ai đến Bàn thánh, để tìm sự rỗi.

Là Đấng làm cho nên thánh, trong phép Thánh Thể, Chúa mở mạch suối các ơn, và ai được sống thật. ai muốn lấy nhân đức mà trang điểm linh hồn, cần phải tìm đến Bánh trường sinh này, không thỉ sẽ chết.

Là Quan án, khi lập phép Thánh thể này, Chúa đã ruyên án phạt những ai không đến mà lĩnh lấy, và hứa thưởng những người lấy phép này để nuôi dượng linh hồn mình.

Là Đấng Ban thưởng, trong phép Bí tích này, Chúa cho chúng con được nếm trước những mùi ngọt ngào, mà một ngày kia những kẻ Chúa chọn sẽ được hưởng. Chúa đã gieo sẵn vào linh hồn người giáo hữu hạt giống phúc trường sinh và hạnh phúc đời đời.

Nhưng mối khi lĩnh ơn Chúa, người ta phải góp công vào thế nào, thì trong phép Bí tích này, là ơn thu tóm hết các ơn lạ lùng Chúa ban, con cũng có nghĩa vụ phải lấy sự biết ơn cân xứng mà đáp lại, nghĩa là phải tập tành các nhân đức, và nên thánh một ngày một hơn.

Ôi, con hết sức ước ao nên thánh, và lẽ ra con đã phải nên thánh rồi, sau khi đã được nhiều lần chầu chực Chúa, và kết hợp với Chúa trong khi chịu lễ. Nhưng con cón xa sự thánh thiện nhường nào! Con phải thú thật, con không đáng lĩnh những ơn trọng ấy, và đời con chỉ là một chuỗi những ngày tội lỗi.

Lạy linh hồn Đức Chúa Giêsu, là kho tàng chứa hết tất cả những sự thánh thiện, xin hãy thương đến con cùng, xin hãy lôi kéo con ra khỏi vực sâu đầy sự khốn nạn này, xin hãy là con nên thánh. Chúa đã dựng nên con và cứu chuộc con, để con nên thánh; sự thánh thiên chính là thánh triệu của con; không thánh thiện, tức là con sẽ sống một cuộc đời khốn nạn, con sẽ đón lấy án phạt đời đời. Vậy xin Chúa hãy làm cho con nên thánh, Chúa ban ơn thánh thiện cho những linh hồn phúc lộc, ngày nay đang hưởng nhan Chúa, mến Chúa và được Chúa làm gia nghiệp trên trời. Xin Chúa hãy là linh hồn của linh hồn con, là sự sống của sự sống con, và cho con nên thánh, để lúc nào con cũng đáng đến trước mặt Chúa, mến Chúa và rước Chúa vào linh hồn con.

Lạy Chúa, cứu cánh độc nhất của các loài thụ sinh, tức là lo cho sáng danh Chúa. Nếu cả trời đất chúc tụng oai quyền Chúa, không lẽ có mình con ngậm miệng vô tình? Chúa đã dựng nên con để đời đời con chúc tụng ngợi khen Chúa  trên thiên đàng, cho nên cả đời con phải là một đời dọn mình đi tới cứu cánh cao sang ấy, và cố gắng luôn để đạt tới cứu cánh ấy. Nhưng con không thể đi tới nước cả sáng Chúa được, nếu con không thuộc về nước thánh sủng trước đã. Không khi nào con sẽ được đội triều thiên các thánh, nếu ngay từ bây giờ con không đội triều thiên thánh thiện. Nếu chính Chúa không làm cho con nên thánh, thì con làn sao đủ thánh thiện, để làm đẹp lòng Chúa? Không có ơn Chúa thì con không thể làm gì được, dù là sduy tưởng một điều lành đáng thưởng đời sau. Nấu Chúa không làm trong mình con những điều Chúa truyền dạy, thì con biết làm sao cho đời con được đầy những sự ước ao, đầy những lời nói, đầy những việc làm, đầy những sư hy sinh đáng thưởng trên trời. Ôi, lạy linh hòn Rất Thánh Chúa Giêsu, xin làm con nên thánh, xin đừng để cho người ta nói: con đã được ở trước Nhan thánh Chúa, mà không kết quả gì. Con chỉ là hòn đất, nhưng bùn đất này, Chúa có thể lấy ánh sáng cực thánh Chúa để nung nấu và soi sáng cho nó. Xin Chúa chớ để cho ai nói được rằng: con đã rước Chúa làm chủ linh hồn con, mà không cảm thấy cái kết quả tốt đẹp bởi Chúa. Con ít nhân đức, nhưng Chúa là nguồn mạch cùng là căn nguyên mọi nhân đức.

Lạy linh hồn Đức Chúa Giêsu, xin làm con nên thánh, xin cho cuộc đời con từ nay qua đi trong sự thánh thiện, để con trở nên bài hát bất tuyệt, ngợi khen thánh danh Chúa. Xin cho cuộc đời con sống thêm một ngày, là sống thêm một độ trên đường thánh thiện, và nên gương lành cho những người mà trước đây có lẽ đã bị con làm gương xấu cho. Xin cho tính nết con từ nay, nên như bài học dạy cho người ta hiểu rằng: ai lấy hết đức tin mà đến gần Chúa, thì khi trở về, thế nào cũng được ơn hoán cải, và nên thánh thiện như con thực.

Lạy Chúa Giêsu, ước gì con được nên thánh. Trái tim Chúa sẽ được vui mừng, linh hồn con sẽ hạnh phúc dường nào! Lòng ước ao nên thánh này, chính Chúa đã thương ban cho con nhiều lần, nhưng biết mấy phen lòng ước ao này đã nguội đi, vì con không cộng tác với Chúa, biết mấy phen những sự ước muốn hư hèn thế tục, đến làm nghẹn nó đi, và bị ma quỉ là thằng thù địch, ghen ghét sự làng con cướp lấy và giày đạp dưới chân.

Con chỉ ước ao nên thánh suông vậy, thấy người khác nên thánh con cũng lấy làm hay, nhưng chính con lại không biết hãm mình, để cho được sự thánh thiện ấy. Con thấy sự thánh là sự đáng yêu, nhưng không đành lòng gác bỏ những cái sở tích cỏn con, những cái ham muốn đê hèn, để cho nhân đức được toàn thắng.

Dù thế, con vẫn cảm thấy rằng: sự thánh thiện là sự sống riêng của người có đạo, không có sự thánh, linh hồn chỉ còn đợi hao mòn chết rũ. Ôi! Với bấy nhiêu sự khuyết điểm, con thấy mình khốn nạn dường nào! Vậy thì con sẽ nhất định dập tắt lòng ước ao nên thánh đó cho đến bao giờ? Chỉ khát khao những nguồn mạch thánh sủng và thánh thiện suông vậy, nào được ích gì? Vâng, vô ích lắm, vì con không ra sức làm cho giãn khát.

Thương ôi, cuộc đời con đã gần xế bóng, sự chết đã đến gõ cửa, sức con yếu dần, đầu con cang lâu càng thấy cúi gần đất, như để tập con quen nhìn ngắm mồ của con. Mỗi ngày qua đi là một cái bóng qua đi, giờ tính sổ đã gần, nào tìm đâu trong mình con sự thánh thiện dâng Chúa giảm án cho, nếu không được trắng án. Thật con càng ngày càng già, mà vẫn chưa học được chút gì trong trường Chúa, vẫn chưa nhất định vác Thánh giá, vẫn chưa nhất định dùng các sở thích ngông cuồng của con vác Thánh giá, vẫn chưa diễn ra trong đời con được lấy một mảy nhân đức của Chúa.

Nào những người trộm cướp, dâm bôn sẽ được vào nước Chúa, còn con đã chịu biết bao ơn Chúa lại phải chịu luận phạt trong hỏa ngục đời đời, để mà khóc lóc, để mà nghiến răng ru? Nghĩ đến số phận con, con lấy làm xấu hổ vô cùng. Trong lúc này một người khác, nếu được ơn Chúa như con, chắc là đã hòa đèn sáng soi khắp đất trời, còn con chỉ quanh quẩn vẩn vơ trong bóng tối tăm sự chết. Người khác được ít ơn Chúa hơn con, thế mà đã biết lợi dụng ơn ấy, để sinh lời lãi gấp trăm, để tập những nhân đức anh hùng; còn con, con khinh chê những nén bạc Chúa giao cho, vì con lười biếng, mà để những nén bạc ấy không sinh được lời lãi gì. Người khác sống ít năm mà đã đáng hưởng phúc vô tận, còn con sống biết bao năm, mà chỉ đáng đươc gia tài trong hỏa ngục. Nhưng, con không muốn hư hỏng đời đời, con không muốn xa Chúa, con không muốn bị án phạt đời sau.

Lạy linh hồn Đức Chúa Giêsu, xin thương con cùng và làm cho con nên thánh. Trong một phút Chúa có thể sửa lại sự con dại dột trong nhiều năm, và làm cho con đáng Chúa yêu dấu. Xin Chúa hãy thánh hóa con và hãy thương con cùng. Xin Chúa hãy làm vui thỏa Trái tim Chúa, hằng ao ước cho trái tim người thế nên giống mình. Xin Chúa hãy thánh hóa con và hãy làm cho vật thụ sinh này được hạnh phúc, vì tội lỗi đã làm cho nó ra khốn nạn. Xin hãy thánh hóa con và hãy ban cho con đầy nhân đức, để con đáng nhìn Nhà Chầu mà không hổ thẹn và đáng được hưởng thiên đàng, xứng đáng với lòng trông cậy của người giáo hữu.