Lễ Hiển Linh 2023

print

Lễ Hiển Linh 2023

***

  1. LỜI CHÚA

Bài đọc 1 : Is 60,1-6

Đứng lên, bừng sáng lên Giêrusalem hỡi vì vinh quang của Đức Chúa chiếu toả trên ngươi.

 

Bài đọc 2 : Ep 3,2-3a.5-6

Nay mầu nhiệm được mặc khải là không chỉ dân Israel mà tất cả các dân tộc đều được cứu độ, dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp trong Đức Kitô Giêsu.

 

Phúc Âm : Mt 2,1-12

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.

4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.

5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.

8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”

9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.

10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.

11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

 

  1. SUY NIỆM

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay xoay quanh chủ đề ánh sáng : tiên tri Isaia trong bài đọc 1 đã tiên báo về ngày trở lại của dân Do thái khi họ đang sống cảnh lưu đày. Ngày đó Giêrusalem sẽ bừng sáng vì được vinh quang Chúa tỏa rạng. Qua bài đọc 2 Thánh Phaolo cho thấy ánh sáng ấy không chỉ chiếu soi cho dân được tuyển chọn là Israel nhưng còn rạng soi cho mọi dân tộc không phân biệt Do Thái hay lương dân, vượt qua mọi rào cản sắc tộc. Điều này được Thánh Matthêu diễn tả cụ thể qua trình thuật về hành trình tìm Chúa của các nhà đạo sĩ phương Đông nhờ ánh sáng của ngôi sao lạ dẫn đường. Vậy chúng ta cùng nhau suy tư và khám phá sứ điệp qua trình thuật của Tin Mừng hôm nay.

  1. Ánh sao lạ

Một ngôi sao lạ xuất hiện phía trời Tây của miền Lưỡng Hà (được coi là vùng ngoại giáo),  từ đó khởi đầu cho cuộc hành trình của các đạo sĩ phương Đông, bởi theo quan niệm của họ, sự xuất hiện của một vì sao trên trời có quan hệ đến một nhân vật dưới trần nhất là các bậc đế vương. Điều này cũng tương hợp với lời tiên báo trong Kinh Thánh : “Một ngôi sao mọc lên từ nhà Giacóp, một vương trượng nổi dậy từ nhà Israel” (Ds 24, 17). Thế là các đạo sĩ không hẹn nhưng lại cùng lúc nhất quyết lên đường để tìm kiếm bậc đế vương này nhờ ánh sao soi dẫn. Ánh sao đó là gì nếu không phải là ánh sáng chiếu soi từ nơi Chúa Giêsu, tỏ lộ cho muôn dân Ngài là Đấng Cứu Độ trần gian. Ánh sáng đó đã thu hút muôn dân từ khắp nơi tụ về. Chúa Giêsu chính là ánh sáng cho nhân loại, ánh sáng mang đến sự sống như Thánh Gioan đã giới thiệu trong phần khởi đầu của Tin Mừng : “ Ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1, 4-5). Vậy tôi có đón nhận ánh sáng là chính CG ? Nếu tôi đón nhận ánh sáng thì tôi sẽ bước đi trong ánh sáng và trở thành ánh sáng dẫn đường cho mọi người đến với Chúa bằng chính đời sống tốt lành tỏa sáng nơi tôi. Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở thành ánh sao dẫn đường cho tha nhân đến gặp và tin nhận Chúa như  lời Chúa Giêsu truyền dạy : “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian… ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 14-16).” Chính Thánh Phaolo cũng kêu gọi các tín hữu Philipphê : “Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2, 15). Ta cứ tưởng tượng xem : nơi rạp hát hay hội trường bỗng nhiên cúp điện trong đêm tối rồi một ngọn nến được thắp lên, tất cả sẽ hướng về nơi có ánh sáng đó và nếu có nhiều ngọn nến được thắp lên, cả phòng sẽ rực sáng. Cũng vậy, cho dù ánh sáng của chúng ta có yếu ớt, đơn độc cũng làm nên một đốm sáng trong tăm tối hay nói cách khác, chỉ là một hành động nhỏ tốt lành của lòng nhân ái, của sự hiền hòa, của việc cộng tác với nhau… cũng trở thành chứng tá hùng hồn cho Chúa.

 

  1. Thành tâm kiếm tìm

Ba thái độ của những nhân vật trong Tin Mừng hôm nay khiến chúng ta suy nghĩ :

            – Các đạo sĩ nhận ra ánh sao lạ và quyết chí kiếm tìm với tất cả lòng thành.

Hành trình dặm trường tìm Chúa của các đạo sĩ không đơn giản, chỉ với một ánh sao thôi mà phải vất vả bao nhiêu ngày đêm lội bộ băng rừng, vượt núi, qua sa mạc… hy sinh tất cả mới đến được Giêrusalem. Rồi ngôi sao mất hút nhưng các ngài không mất hy vọng. Mất hướng nên các ngài phải vào thành mà hỏi thăm, chẳng may gặp phải kẻ ác là vua Herode vì ích kỷ sợ mất ngai vàng nên rắp tâm tìm cách giết hại Hài Nhi Giêsu nhờ việc dò đường của các đạo sĩ. Ông đã cho triệu tập các thượng tế, kinh sư để xem cho biết Kinh Thánh nói gì về điều này, nhờ đó các nhà đạo sĩ càng xác quyết hơn về việc sinh ra của một vị Đế Vương và quyết tâm tìm đến để thờ lạy. Thế là các ông đã được toại nguyện sau một hành trình vất vảđầy gian nan. Các ông đã thấy, đã tin và dâng lên Chúa những lễ vật quý giá nhất. Chúa đã lo liệu cho các ông trên đường trở về bình an để tránh sự tàn ác của vua Herode. Trên con đường tìm Chúa, tin Chúa và theo Chúa của mỗi người chúng ta cũng không tránh được những gian truân trắc trở. Vậy chúng ta có một lòng quyết chí kiên trì và thành tâm theo Chúa không ? Hay là khi gặp trở ngại thử thách hoặc trái ý phật lòng thì ta lại bỏ cuộc ?

            – Vua Herode khi nghe các đạo sĩ nói cũng muốn tìm đến nhưng với tà ý.

Herode tuy trong lòng xốn xang bối rối vì lo sợ mất ngai vàng với âm mưu tối tăm hèn hạ nhưng vẫn che đậy với vẻ ngoài niềm nở đón tiếp và bày tỏ ước muốn đến gặp Chúa. Mưu sự của con người là thế nhưng đường lối của Chúa không ai dò được. Nhiều khi chúng ta tin Chúa nhưng lại sợ mất mát thiệt thòi hoặc theo Chúa vì những lý do trần tục ích kỷ riêng tư chứ không phải với lòng thành nên tâm không an, lòng không thanh thản. Có khi nào vì sự giả dối kiêu căng của chúng ta trở thành rào cản cho những người thiện tâm muốn tìm Chúa ?

            – Các thượng tế và kinh sư là những nhà thông luật, hiểu biết Kinh Thánh tường tận nhưng lại hững hờ, phớt lờ không quan tâm. Vì thế họ không nhận ra Chúa, không tin nên không tìm và không gặp được Chúa. Nhiều người mang danh là kitô hữu, ngay cả một số người được ưu tuyển làm linh mục, tu sĩ… nhưng cuộc sống của họ tẻ nhạt buồn chán không đem lại ích lợi cho ai bởi cuộc sống của họ không kết nối với Chúa nên mọi suy nghĩ, lời nói, hành động đều không có “mùi của Chúa”, họ không có đích đến rõ ràng  và chân chính nên cũng không có động lực để đạt được. Nhiều khi chúng ta đi tham dự Thánh lễ, đi hành hương, đi đọc kinh cầu nguyện theo thói quen, theo phong trào… nhưng lòng thì trống rỗng hoặc đầy những gian tham, những tỵ hiềm, chia rẻ, bóc lột, kiêu căng…

Tôi sẽ là một trong 3 hạng người nào nêu trên ? Thành tâm tìm Chúa hay gian ác giả dối hoặc dở dở ươn ươn?

 

Lạy Chúa, cuộc đời của Chúa từ lúc sinh ra đã trải nghiệm những vui buồn sướng khổ thử thách gian truân của phận người. Nhưng Chúa đã đón nhận tất cả mà không hờn trách, ngược lại Chúa không chỉ cứu độ nhà Israel mà còn mở lòng thương xót tất cả những ai tin nhận Ngài. Vì thế, Chúa đã tỏ mình ra cho các mục đồng qua lời Thiên sứ và hôm nay với ánh sao dẫn đường, Chúa tỏ mình cho các nhà đạo sĩ,  đại diện cho các dân tộc, cho dân ngoại, cho những người thành tâm thiện chí. Xin cho mỗi người chúng con khi mừng lễ Hiển Linh hôm nay biết nhận ra Chúa qua các dấu chỉ trong đời thường nơi những người nghèo khổ thấp kém, nơi các sự kiện, biến cố… Biết trở nên ánh sao soi đường cho những người chung quanh tin nhận Chúa bằng chính cuộc sống chan hòa yêu thương, quảng đại phục vụ và dấn thân chung xây thế giới này. Xin cho chúng con trong năm mới này biết định hướng đích điểm cuộc đời mình,  sống khiêm tốn chân thành, không để cho lòng kiêu căng tự mãn làm cho mù quáng như Herode hay các kinh sư nhưng kiên quyết đạt được cùng đích là chính Chúa như các đạo sĩ không ngại vất vả, sẵn sàng hy sinh tất cả và nhất là luôn biết để cho Lời Chúa như ánh sáng soi đường hầu chúng con không lạc lối nhưng tìm gặp được Chúa  là CHÂN, THIỆN, MỸ và dám dâng Chúa tất cả những gì quý nhất của chúng con. Amen

Sr. Anne – Thérèse Lan – TD. Cù Lao Giêng