Lịch Thuyên Chuyển Đi Và Đến Của Quý Cha Giáo Hạt Cà Mau

print

 Lịch Thuyên Chuyển Đi Và Đến Của Quý Cha Giáo Hạt Cà Mau

        Sau khi nhận Sắc Lệnh Bổ Nhiệm của Đức Giám mục, quý Cha trong giáo hạt Cà Mau lần lượt thuyên chuyển đi và đến như sau:

* Ngày 24/07: Cha Giuse NGUYỄN LỢI đến giáo xứ Cái Chanh, Thánh Lễ 9 giờ 30.

* Ngày 26/07: Cha Giuse HOÀNG MINH QUÂN đến giáo xứ Sông Đốc, Thánh Lễ 10 giờ

* Ngày 29/07: Cha Pet PHAN VĂN NGỘ đến giáo xứ Đất Sét. Thánh Lễ 9 giờ 30.

* Ngày 30.07: Cha Đom LÊ VĂN HỘI đến giáo xứ Hòa Trung, Thánh Lễ 9 giờ 30.

* Ngày 02/08: Cha Alp. PHAN NGỌC CHÂU đến giáo xứ Sóc Trăng, Chầu TT 10 giờ.

* Ngày 03/08: Cha Mat VÕ MINH CHÂU đến giáo xứ Nhơn Mỹ, Thánh Lễ 9 giờ 30.

* Ngày 09/08: Cha Gk LÊ THÀNH CÔNG đến giáo xứ Huyện Sử, Thánh Lễ 9 giờ 30.

   Xin Quý Cha mang theo Lễ phục TRẮNG.

                                                                                                          Giáo Hạt Cà Mau