Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Đại Hải Tháng 12/20223

print

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Đại Hải Tháng 12/2023

 

 

STT

QUÝ CHA

NHIỆM SỞ CŨ

NHIỆM SỞ MỚI

NGÀY

GHI CHÚ

1

Giuse Nguyễn Văn Khảo

Chánh xứ Nam Hải

Nghỉ hưu tại gia (Long Thành)

04/ 12/ 2023

 

2

Phêrô Trương Minh Hải

Chánh xứ Trung Hải

Chánh xứ Nam Hải

08/ 12/ 2023

Thánh Lễ (Áo trắng)

09h00

3

Giuse Nguyễn Hoàng Minh

Chánh xứ Vinh Phát

Chánh xứ Trung Hải

09/ 12/ 2023

Thánh Lễ (Áo trắng)

09h00