Lời Chúa cho thiếu nhi: Ngồi bên chân Chúa

print

Lời Chúa cho thiếu nhi: Ngồi bên chân Chúa

(Chúa Nhật 16 thường niên – Năm C)

Lm. Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Đồ họa tiếng việt: Ban Truyền Thông TGP Huế