Lời Nguyện Của Người Trẻ Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên: Sứ Vụ Đời Kitô Hữu

print

 Sứ Vụ Đời Kitô Hữu

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16, 15).
 

Lạy Cha!
Mỗi người chúng con sinh ra đời,
đều được gọi mời thi hành một sứ vụ,
là niềm vinh hạnh để phục vụ Nước Trời,
để đời con nên nhân chứng Đức Kitô,
đem đến cho con người ơn cứu độ.

Đó cũng là ý nghĩa toàn bộ của đời con,
khi lắng nghe Chúa trong nguyện cầu,
để nhận ra các dấu chỉ của trời cao,
cho đời con trở thành lời loan báo.

Nhận ra sứ vụ của đời mình,
nhưng nhiều khi con vô tình sao lãng,
làm phí phạm hoặc mất mát những ân ban,
khi nhìn lại con mới chợt bàng hoàng,
vì thấy Chúa vẫn âm thầm đang mong đợi.

Có khi con sống sứ vụ như người đời,
muốn có quyền lợi và ham mê địa vị,
cũng hơn thua cũng mưu mô tính toán,
hoặc làm với thái độ khoe khoang tự mãn,
nên phúc không thấy mà tội lại vương mang.

Có khi con lại sống sứ vụ rất mơ màng,
nghĩ rằng giữ đạo lên thiên đàng là đủ,
chẳng cần chi phải nhiệt tình với sứ vụ,
nhưng đó là cách con phòng thủ biện minh,
để mình được sống an nhàn khỏi hy sinh.

Con đã quên mình trở về từ trong tội lệ,
với phẩm giá cao sang và vị thế cao vời,
để hôm nay con đáp lại lời mời cao cả,
là sống cuộc đời mình để đáp trả tình Cha.

Ước chi sứ vụ đời con là một khúc tình ca,
để góp phần đem lại an hòa cho thế giới,
để mỗi ngày thiên hạ thêm biết Cha,
Đấng là tất cả bây giờ và mãi mãi. Amen.

Lm. Thái Nguyên