Lời Nguyện Của Người Trẻ: Để Được Sống Đời Đời

print

ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”
(Mc 10, 17-30)

Lạy Chúa Giêsu!
Là người ai cũng ươm mơ dệt mộng,
ai cũng muốn sống an vui và hy vọng,
đều muốn đạt được những ước mong.
Hơn thế nữa,
Chúa còn đặt nơi lòng người một khát vọng,
muốn sống hoài trong hạnh phúc hiệp thông.

Như người thanh niên giàu đã hỏi Chúa,
phải làm gì để được sống đời đời?
Nghe Chúa trả lời, anh ta chới với,
vì phải bán hết của cải đem bố thí,
rồi lên đường và tiến bước theo Ngài.

Biết rằng sự sống đời đời là trên hết,
nhưng anh không muốn bị mất hết,
nên lặng lẽ cúi đầu rồi quay gót,
anh rất buồn và Chúa cũng thật buồn.

Tình huống này sẽ còn luôn tái diễn,
khi con yêu mình hơn yêu Chúa,
yêu của cải hơn yêu con người,
yêu đời này hơn yêu sự sống đời sau.

Thực tế từng ngày theo Chúa,
cuộc đời con vẫn có những giằng co:
ước mơ bay cao và kéo ghì của vật chất;
muốn cho đi nhưng cũng muốn giữ lại;
muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào.

Xin cho con có được lòng can đảm,
bán dần đi mọi sở hữu trong
đời,
để
bước đi theo Chúa ở mọi nơi,
như Chúa vẫn kêu mời và mong đợi
,
vì con chỉ có Ngài là tất cả Chúa ơi!
Amen.

Lm. Thái Nguyên