Lời Nguyện Của Người Trẻ: Đức Tin Cứu Sống

print

Đức Tin Cứu Sống

“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mc 5, 21-43)

Lạy Chúa Giêsu!
Nếu con chỉ đặt hy vọng ở đời này,
con sẽ là người bất hạnh nhất,
vì cuối cùng cũng chỉ là bụi đất hư vô,
ngoài Chúa ra chẳng có gì để hy vọng.

Xin ban cho con một đức tin sâu thẳm,
để thấy Chúa đang ẩn mình trong con,
đang ẩn thân trong mọi người mọi sự.

Xin ban cho con một đức tin sống động,
để nhìn thấy Chúa đang hành động
đang chữa lành và giải phóng nhân tâm.

Xin ban cho con một đức tin vững vàng,
để chuyển thông một sức sống bình an,
khiến lo âu sợ hãi sẽ dần biến tan.

Xin ban cho con một đức tin vô chấp,
không động lòng cao thấp trước lợi danh,
không màng chi địa vị với quyền hành.

Xin ban cho con một đức tin tinh ròng,
để thấy được những gì Chúa ước mong,
và hiểu được những gì con phải sống.

Xin ban cho con một đức tin sáng suốt,
biết phân định và phán đoán khôn ngoan,
giữa những thực hư và vàng thau lẫn lộn.

Xin ban cho con một đức tin kiên cường,
dám can trường làm chứng tá tình thương,
không sợ gì những nhiễu nhương thế sự.

Xin cho con một đức tin lên đường,
dám đến với mọi người khắp bốn phương,
gieo rắc Tin Mừng trên vạn nẻo hành hương. Amen.

Lm. Thái Nguyên