Lời Nguyện Của Người Trẻ: Mẹ Đầy Ơn Phúc

print

 MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

“Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân phúc”. (Lc 1, 26-38)

 

Maria, lạy Mẹ đầy ơn phúc!
lòng con yêu mến và cảm phục,
vì Mẹ được Thiên Chúa ở cùng,
là nữ tỳ rất mực tôi trung,
để cho nhân thế mãi tôn sùng.

Vì thương nhân loại sống lầm than,
giữa thế gian khốn khó nguy nàn,
nên Mẹ muốn đem đến những ân ban,
để thế giới hưởng bình an của Chúa.

Mẹ đã thương nhiều lần xuất hiện,
mời gọi chúng con biết hướng thiện,
biết quay về nẻo chính đường ngay,
tìm đến Chúa trong đời sống hằng ngày.

Bằng chuỗi lần Mân Côi Mẹ chỉ dạy,
cùng với lòng sám hối kể từ nay,
trong tình yêu mến Mẹ dâng đầy,
để con luôn được ở trong tay Từ Mẫu.

Xin cho con buông xuống mọi lo âu,
đừng để cho tội lỗi gây buồn sầu,
nhưng để cho tình yêu luôn nung nấu,
để tình Mẹ thẩm thấu trái tim con.

Xin cho con thôi tranh chấp hơn thua,
đừng đặt nặng danh lợi và tiền của,
mất sự hiện diện của Chúa nơi con,
và ân sủng bình an cũng chẳng còn.

Xin cho con luôn cận kề bên Mẹ,
niềm vui nỗi buồn con thỏ thẻ,
xin Mẹ cùng chia sẻ với con,
này đây xác hồn con dâng trọn,
thì thầm lời kinh nguyện từng chiều,
kinh Kính Mừng với tất cả tình yêu. Amen.

Lm. Thái Nguyên