Một Chuyến Đi Ra – Hiệp Hành

print

Một Chuyến Đi Ra – Hiệp Hành

Chuyến tĩnh tâm xa của các linh mục hạt Trà Lồng từ ngày 09/10 đến ngày 12/10 đã đưa các cha đến với Mẹ Sao Biển ỏ Đà Nẵng, ở lại với Mẹ La Vang và có một ngày tham quan, cầu nguyện, tĩnh tâm tại Cố Đô Huế.

Những tưởng các điểm tham quan là ngẫu nhiên, nhưng khi tới giờ tĩnh tâm, lúc nghe cha Giuse Phạm Quốc Giang chia sẻ thì dường như các sự kiện của chuyến đi được gắn kết lại. Dựa trên đoạn Thánh Kinh Ga 21,15-19 về ơn gọi và sứ vụ của người môn đệ, Cha Giuse đã chia sẻ về những thách đố trong cuộc đời linh mục; về niềm hạnh phúc được thuộc về linh mục đoàn và thuộc về chính Đức Giêsu Kitô; về sứ vụ loan báo Tin Mừng của người môn đệ Chúa; và về gương khiêm hạ xin vâng của Mẹ Rât Thánh Maria, hình ảnh Mẹ Sao Biển và Mẹ La Vang lại dội về…

Cũng như Mẹ Sao Biển canh giữ cho Đà Nẵng khỏi những cơn phong ba bão táp, xin Mẹ cũng canh giữ cho những người môn đệ của Chúa Kitô tránh khỏi cơn bão tục hoá của thế gian; cũng như Mẹ La Vang chữa lành bệnh tật cho dân chúng từ những năm của thế kỷ XVIII, xin Mẹ cũng chữa lành các bệnh tật phần hồn cũng như phần xác cho đoàn con của Mẹ tại hạt Trà Lồng.

Một chuyến đi ra khỏi môi trường sống và phục vụ, nhưng lại được trở về với Thầy Chí Thánh, với Mẹ Rất Thánh Maria và nối kết gần gũi hơn tình huynh đệ của các anh em linh mục đang phục vụ trong giáo hạt. Đó chính là một chuyến đi ra hiệp hành trong tình huynh đệ linh mục.

MVTT/Hạt Trà Lồng