Mùa Chay – Hiệp Hành Theo Gương Thánh Giuse

print

Mùa Chay – Hiệp Hành Theo Gương Thánh Giuse

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Thánh Giuse là người được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt. Nhờ có thánh nhân đứng ra bảo lãnh, mà Con Thiên Chúa đã vào trần gian cách hợp pháp, đàng hoàng. Nếu toàn thể Hội Thánh mắc nợ Đức Maria, vì nhờ Mẹ, mà Hội Thánh được đón nhận Đấng Cứu Độ, thì sau Đức Mẹ, thánh Giuse phải được biết ơn và tôn sùng hơn hết. Do đó, Hội Thánh dành trọn cả Tháng Ba để tôn kính Thánh Cả là một điều rất chính đáng. Đây là thời gian ân sủng, mà Chúa ban cho Hội Thánh, để chúng ta có dịp chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Cả, mà học đòi bắt chước các nhân đức của ngài, nhất là trong Mùa Chay Thánh này và trong Tiến Trình Hiệp Hành mà Hội Thánh đang thực hiện.

 

TÊN THÁNH GIUSE – JOSEPH

J: Justice (Công chính)

O: Obedience (Vâng phục)

S: Silence (Thinh lặng)

E: Exemplary (Mẫu gương)

P: Praying (Cầu nguyện)

H: Humble (Khiêm tốn)

J: Justitia (Công chính)

O: Oboedientia (Vâng lời)

S: Sapientia (Khôn ngoan)

E: Experientia (Kinh nghiệm)

P: Patientia (Miệt mài)

H: Humilitas (Khiêm cung)

Giuse: công chính, vâng lời,

Khôn ngoan, gương mẫu, miệt mài, khiêm cung.

 

  1. Justitia (công chính)

“Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo” (Mt 1,19). Thánh Giuse được gọi là người công chính (“the just”, “le juste” có nguồn gốc từ động từ “adjust”, “ajuster” là “điều chỉnh”). Thánh Giuse đã âm thầm, lặng lẽ điều chỉnh ý mình theo ý Chúa, đường lối mình theo đường lối Chúa. Thánh nhân đã biết quy hướng toàn bộ con người và cuộc đời mình theo thánh ý Chúa: tất cả những gì các thánh sử đã ghi chép về thánh Giuse đều cho thấy ngài mềm dẻo, để mặc cho Chúa muốn uốn nắn thế nào tùy Chúa. Ước gì trong Tiến Trình Hiệp Hành và trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta cũng để Chúa Thánh Thần mặc tình dẫn dắt như thế! Xin Thánh Cả Giuse, là Đấng Chúa đặt lên làm chủ nhà Chúa, ghé mắt thương xem đến chúng ta: đưa tay chở che và cầu cùng Chúa cho chúng ta luôn được trung thành với Đức Kitô, luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần, để sau này, tất cả chúng ta được sum họp cùng Thánh Cả trên thiên đàng. Ước gì được như thế!

 

  1. Oboedientia (vâng lời)

Tin Mừng bốn lần thuật lại việc sứ thần truyền tin cho thánh Giuse trong giấc mộng, lần nào, ngài cũng liền trỗi dậy và làm theo. Đó là thái độ vâng lời triệt để, một nhân đức trổi vượt của thánh Giuse. Tuy nhiên, khi đứng trước chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa, lúc đầu, thánh Giuse cũng lo sợ như Môsê trước bụi gai đang bốc cháy (x. Xh 3,6), như Isaia đứng trước sự hiện diện của Đấng ba lần Thánh (x. Is 6,5), như Dacaria trong Đền Thờ (x. Lc 1,13), và như Đức Maria khi sứ thần truyền tin (x. Lc 1,30). Lo sợ trước sứ vụ mà Thiên Chúa ủy thác là thái độ thường tình, nhưng, cũng như những người công chính khác, khi đã được giải thích, thánh Giuse đã mau mắn vâng phục thiên ý, đón nhận sứ vụ để cộng tác vào chương trình mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi Mẹ Maria, nơi Thai Nhi và nơi chính mình. Ước gì trong Tiến Trình Hiệp Hành và trong Mùa Chay Thánh này, dù ban đầu, có thể, chúng ta còn ngần ngại trước những công việc khó khăn, nhưng với lòng khiêm nhường vâng phục, chúng ta dám can đảm đưa vai gánh lấy các sứ vụ mà Chúa ủy thác cho ta. Xin Thánh Cả Giuse, là Đấng rất trung thành: luôn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta: luôn biết vâng phục thánh ý Chúa, biết phân định đâu là ý Chúa muốn trong từng hoàn cảnh cụ thể, để chúng ta khỏi bị lầm lạc trong những quyết định quan trọng, nhất là những gì trực tiếp liên quan đến ơn cứu độ, mà Chúa dành sẵn cho từng người chúng ta. Ước gì được như thế!

 

 

  1. Sapientia (khôn ngoan)

Đức Maria được mệnh danh là Tòa Đấng Khôn Ngoan (Sedes Sapientiae). Đức Gioan Phaolô II trong bài huấn dụ ngày 04/09/1963 tại Castel Gandolfo đã nói: Đức Maria là Tòa của Đấng Khôn Ngoan, bởi vì, Mẹ đã đón tiếp Đức Giêsu là Đấng Khôn Ngoan nhập thể vào trong cung lòng của mình. Thánh Giuse được Thiên Chúa ủy thác cho sứ vụ cao trọng: gìn giữ hai kho tàng quý giá là: Đấng Khôn Ngoan, và Tòa Đấng Khôn Ngoan, ắt hẳn, Thiên Chúa đã phú ban cho Thánh Cả: Đức Khôn Ngoan, khi đặt ngài bên cạnh Đức Giêsu và Mẹ Maria. Thánh Cả Giuse được tuyển chọn để làm Bạn Trăm Năm của Tòa Đấng Khôn Ngoan, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, là Từ Mẫu của Đức Giêsu, Đấng Khôn Ngoan. Với danh nghĩa ấy, Thánh Cả đã thương yêu, giữ gìn Mẹ, và bảo toàn danh thơm tiếng tốt cho Mẹ trước mặt thiên hạ. Từ tâm hồn trong sạch đầy tràn Đức Khôn Ngoan, đôi tay Thánh Cả đã bồng bế Chúa Con và giúp đỡ Đức Mẹ. Ước gì trong Tiến Trình Hiệp Hành và trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta cũng biết mở rộng lòng ra, để đón nhận ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để như Thánh Cả Giuse, chúng ta cũng bảo tồn được những kho tàng khôn ngoan quý báu của Hội Thánh, nhất là những gì thế gian cho là điên rồ, ngu dại. Xin Thánh Cả Giuse, là Đấng đầy ơn phước, là cha nuôi Chúa Giêsu và bạn trinh khiết Đức Maria, làm đấng bảo trợ cho chúng ta. Xin Thánh Cả lấy dây tình thân ái ngài đối với Hai Đấng, mà ràng buộc lấy chúng ta! Xin cho tấm lòng rất nhân lành, rất trong sạch khôn ngoan của ngài, nên chốn ẩn thân cho chúng ta trước mọi nguy nan cám dỗ. Xin cho chúng ta biết bắt chước Thánh Cả: đừng bao giờ khước từ sự khôn ngoan của thập giá, điều mà thế gian coi là ô nhục và điên dại. Ước gì được như thế!

 

  1. Experientia (kinh nghiệm)

Thánh Cả Giuse là người có kinh nghiệm sâu sắc về Thiên Chúa. Chính từ kinh nghiệm tuyệt diệu đó, mà mối tình Thánh Cả dành cho Chúa Hài Đồng thật lạ lùng, thắm thiết. Đó là mối tình cha hiền của nghĩa phụ dành cho Con Một duy nhất, cao trọng, tuyệt mỹ; cũng là mối tình con thảo của ngài dâng lên Thiên Chúa cao cả, toàn năng, nhân hậu. Yêu Con cũng là mến Chúa – Mến Chúa cũng là yêu Con. Tự nhiên và ân sủng đã phối hiệp cách lạ lùng nơi tình yêu đầy tràn kinh nghiệm của Thánh Cả. Khi Cha trên trời muốn ban cho Con Một của Người, một người cha dưới thế, thì lẽ tất nhiên, phải phú vào lòng người cha ấy một kinh nghiệm tình yêu, tình phụ tử xác thực, sâu sắc, chân thành. Thiên Chúa đã cho Thánh Cả cảm nếm được tình yêu phụ tử của chính mình, cũng như đã ban cho Đức Maria tình mẫu tử, để hai đấng làm cha, làm mẹ Con của Người. Từ kinh nghiệm sâu sắc về tình phụ tử của Thiên Chúa như thế, ắt hẳn, lòng Thánh Cả đã bừng cháy khi chiêm ngắm Hài Nhi mũm mĩm, trắng hồng; tràn ngập niềm vui khi thấy Hài Nhi, ngày thêm khôn lớn. Đồng thời, cũng từ kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa, Thánh Cả đã dành cho Mẹ Maria mối tình thắm thiết trinh trong, đượm nhuần cung kính, xứng vì Mẹ Thiên Chúa. Ước gì trong Tiến Trình Hiệp Hành và tỏng Mùa Chay Thánh này, chúng ta cũng có được kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa, cảm nghiệm được tình phụ tử của Người, để chúng ta cũng biết cưu mang những ai khốn khổ, nghèo hèn. Xin cho Hội Thánh đừng làm ngơ giả điếc trước những tiếng kêu của những người nghèo, bởi vì, Hội Thánh là Hội Thánh của những người nghèo, ưu tiên trước hết là yêu thương, và phục vụ những người nghèo khổ, bé mọn. Ước gì được như thế!

 

  1. Patientia (miệt mài)

Thiên Chúa đã giao phó Đức Giêsu và Mẹ Maria cho Thánh Cả Giuse, và thánh nhân đã trung thành, miệt mài gìn giữ Hai Đấng. Lòng miệt mài của ngài được thể hiện qua nhiều biến cố: vừa âm thầm tìm ý Chúa, vừa mau mắn làm theo, mà không kêu ca phản kháng. Ngài đã miệt mài chăm sóc Đức Maria và Hài Nhi trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn giữa mùa đông giá lạnh; vội vàng đưa Hai Đấng trốn qua Aicập, rồi lại đưa về Nadarét sinh sống: miệt mài lao động nuôi sống gia đình, tận tâm giáo dục Ấu Chúa, miệt mài tìm Con khi Con ở lại Đền Thờ… Thánh Giuse là hiền phụ của Đức Giêsu. Còn hình ảnh nào cao đẹp, cảm động bằng hình ảnh ngài bồng Ấu Chúa trên tay, hoặc dắt đi lẫm chẫm bên mình? Thánh Cả lại là hiền phu của Đức Maria, mà trót đời ngài hết dạ kính ái. Nhân đức của ngài lấp lánh như sao sáng trên trời. Ngày nay trên chốn vinh quang, Đức Giêsu tôn nể ngài, và lời cầu bầu của ngài rất mạnh thế trước Tòa Chúa. Sinh thời, ngài đã trải qua cảnh phàm trần nhân thế, nếm đủ mọi mùi đắng cay, nên dễ xót thương thân phận lao đao con cái. Ước gì trong Tiến Trình Hiệp Hành và trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta biết bắt chước ngài: miệt mài, tận tụy với sứ vụ! Ước gì mọi thành phần trong Hội Thánh luôn được ngài che chở giữ gìn: trẻ nhỏ được ngài thương yêu, bậc già được ngài săn sóc, chuyện gia đình được ngài giúp đỡ, việc Hội Thánh được ngài lo toan. Xin Thánh Cả Giuse, là cha nhân hậu, cho chúng ta được thấy sự săn sóc kín nhiệm, nhưng vô cùng chu đáo của ngài. Xin cho chúng ta biết chạy đến với ngài, học với ngài bài học miệt mài, tận tụy yêu thương phục vụ mọi người, để Tiến Trình Hiệp HànhMùa Chay Thánh này, mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp cho chính chúng ta và toàn thể Hội Thánh. Ước gì được như thế!

 

  1. Humilitas (khiêm cung)

Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng đức khiêm cung của Thánh Cả Giuse. Ngài đã khiêm nhường và cung kính đối với Đức Giêsu và Mẹ Maria. Là con dòng Đavít trâm anh, ngài chẳng nề vất vả làm nghề thợ mộc để nuôi sống gia đình. Gìn giữ hai kho tàng quý báu là: Chúa Con và Đức Maria, ngài vẫn khiêm nhường, cúc cung tận tụy chăm lo cho Hai Đấng, mà không hề mở miệng khoe khoang. Ngài đã học được cùng Hai Đấng sự khiêm nhường và lòng yêu chuộng đời sống ẩn dật. Ai nói cho cùng: ngài ham chuộng làm việc trong cảnh khó nghèo, mối phúc đầu tiên trong Bát Phúc. Ai suy cho thấu: đời sống nguyện cầu thân mật của ngài đối với Đức Giêsu và Mẹ Maria. Biết bao tháng ngày, sớm hôm, ngài cùng chung sống với Hai Đấng dưới một mái nhà, ăn chung một bàn, cùng nhau làm việc, chăm lo cho Hai Đấng, và Hai Đấng cũng hằng quan tâm, lo lắng cho ngài cách vô cùng hoàn hảo. Đẹp đẽ thay, sốt mến thay, cảnh Thánh Cả Giuse cầu nguyện chung cùng Chúa Con và Đức Mẹ! Lòng ngài tràn ngập ơn phước ngần nào! Ai mà chẳng ước ao như thế? Ước gì trong Tiến Trình Hiệp Hành và trong Mùa Chay Thánh này, chúng ta cũng có được lòng khiêm cung như ngài, để khiêm tốn lắng nghe nhau, cung kính lắng nghe Chúa qua cầu nguyện, và cúc cung tận tụy để xây dựng một Hội Thánh Hiệp Hành như Chúa ước mong. Xin Thánh Cả Giuse, là Đấng che chở Đức Giêsu và Mẹ Maria, phù hộ, giữ gìn chúng ta khỏi mọi hiểm nguy, cùng thúc giục chúng ta: giữ lòng khiêm nhường, đơn sơ, trong sáng, dịu dàng, yêu mến nhau, lắng nghe Chúa, để rồi, dễ dàng lắng nghe nhau, hầu tất cả được hiệp thông, cùng tham gia vào sứ mạng mà Chúa và Hội Thánh đã ủy thác. Ước gì được như thế!

 

  1. Exemplary (Mẫu gương)

Có lẽ nào chúng ta lại không học đòi bắt chước mẫu gương của Thánh Cả Giuse? Có lẽ nào chúng ta lại không kính mến đấng mà Đức Giêsu đã quý yêu hết lòng? Có lẽ nào chúng ta lại chẳng cậy trông đấng mà trót đời Chúa đã gởi tấm thân ngà ngọc? Có lẽ nào chúng ta lại không đặt hết tin tưởng vào lời cầu nguyện của đấng, mà xưa Chúa đã vâng lời như con thảo? Đức Maria cũng đồng tình với Chúa Con mà dạy ta noi gương bắt chước, và tôn kính Thánh Cả Giuse. Ngoài Đức Giêsu ra, Mẹ Maria không quý mến ai hơn: Bạn Thanh Sạch của mình. Hội Thánh, là Thánh Gia mở rộng, Thánh Gia nối dài, cũng nhiệt liệt noi gương bắt chước và tôn sùng Thánh Cả. Năm 1870, Đức Giáo Hoàng Piô IX, trước những ưu tư thời đại, muốn phó mình và các tín hữu trong tay Thánh Cả hộ phù, đã tôn ngài làm Quan Thầy toàn thể Hội Thánh. Càng ngày ta càng nhận thấy: vinh quang của ngài chiếu giãi, nhân đức của ngài sáng ngời, lời cầu của ngài hiệu lực, sự can thiệp của ngài mạnh thế, do đó, trong Tiến Trình Hiệp Hành và trong Mùa Chay Thánh này, lòng sùng mộ của mọi thành phần trong Hội Thánh đều quy về Thánh Cả, như con thơ đối với người cha hiền, thì thật là chính đáng. Xin Đấng Bảo Trợ rất mạnh thế của Hội Thánh gìn giữ Đức Thánh Cha và hàng Giám Mục. Xin cho các Linh Mục, các Tu Sĩ biết trau dồi mọi nhân đức xứng bậc, cùng nhiệt thành lo phần phúc các linh hồn. Xin phù hộ các Tín Hữu: nâng đỡ người lành, cải thiện người ác, hướng dẫn mọi người tìm về với Chúa. Xin cứu vớt các Linh Hồn nơi luyện ngục, xin hãy làm tê liệt các mưu chước của Satan, để nhờ sự trợ giúp của ngài, chúng ta tiến tới xây dựng một Hội Thánh “xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn, hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền”. Ước gì được như thế!

 

KINH CẦU CÙNG THÁNH GIUSE CHO CỘNG ĐOÀN

https://www.youtube.com/watch?v=VXW9GInLzNc

 

7 LỜI CẦU XIN THÁNH GIUSE TRONG MÙA CHAY

https://www.youtube.com/watch?v=UZj1tLpMD3s

https://www.youtube.com/shorts/EPkaXdlXKMg

https://www.youtube.com/shorts/KwNSzo0Xt_0

https://www.youtube.com/shorts/7FPIz7xiNzc

https://www.youtube.com/shorts/A3vivZTiD8Y

https://www.youtube.com/shorts/doe9a7KNoSY

https://www.youtube.com/shorts/89IfjB0TZls

https://www.youtube.com/shorts/AurQp34Z4Y0

Ý NGHĨA TÊN THÁNH GIUSE

https://www.youtube.com/watch?v=-yGK7v1K8cA