Muối Và Ánh Sáng – Lưu Thủy Hành Vân   

print

Muối Và Ánh Sáng

Matthêu Thiên Tình Khắt

Mt 5,13-16

Lưu Thủy Hành Vân   

Câu 1: Khi muối nhạt màu đi ta lấy chi, mà ướp cho mặn lại, nên quâng ra cửa cho đi dẫm chà lên thôi vì từ nay đã vô dụng rồi.

Nên Chúa kêu mời ta như muối tinh, mà ướp cho mặn đời, ta nên nhân chứng Thánh Kinh giữa đời điêu linh, tình yêu thương đắp xây nhân trần.

Câu 2: Không thắp ngọn đèn chong xong úp đi, mà đế cao đặt vào, cho muôn ánh sáng chiếu soi rạng ngời trong đêm, tìm trong tim hướng đi cuộc đời.

Đây Chúa kêu mời ta hãy thắp lên, đèn đức tin giữa đời, ta nên ánh sáng chiếu soi mảnh đời đêm đen, cùng thắp lên đức tin bao người.

Câu 3: Em khấn nguyện đời em như muối men,cùng ánh sáng soi đường, em nên nhân chứng Phúc Âm giữa đời hôm nay, ngày mai đây rỡ danh quê trời.