Ngày 23 tháng 11 Thánh Clêmentê Giáo Hoàng Tử Đạo

print

Ngày 23 tháng 11 Thánh Clêmentê Giáo Hoàng Tử Đạo

Gương Thánh nhân: Thánh Clê-men-tê sinh tại Rô-ma, trong một gia đình giàu có. Ngài có học thức, say mê tìm kiếm chân lý, đã tìm thấy trong đạo Chúa một kho tàng quí báu làm thỏa mãn mọi đòi hỏi của lý trí và mọi khát vọng của tâm hồn. Chẳng những ngài đã gia nhập đạo, mà còn phụ giúp các tông đồ trong công cuộc truyền bá Phúc âm. Trong thư gởi giáo đoàn Phi-líp-phê, thánh Phao-lô đã đề cao sự nghiệp truyền giáo của ngài, và quả quyết tên của ngài sẽ được ghi vào sổ Hằng Sống.

Chính vì sự gắn bó khắng khít với các tông đồ và lòng nhiệt thành truyền bá đức tin, thánh nhân được các thánh tổ phụ gọi là người tông đồ, và được chọn làm Giám mục Rô-ma, kế vị thánh Phê-rô điều khiển Hội thánh năm 91. Chính ngài đã chứng kiến cái chết thê thảm của bạo chúa Nê-ron và sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem.

Từ ngày lên ngôi Giáo Hoàng, thánh nhân hoạt động tông đồ đắc lực. Ngài đã đem nhiều người trở lại đạo, xây dựng thánh đường, củng cố hàng giáo sĩ, mở mang các tu viện. Đặc biệt ngài được nổi tiếng nhờ bức thư gửi cho giáo đoàn Cô-rin-tô. Trong thơ, Ngài nhân danh Giáo hội Rô-ma, khuyên bảo các tín hữu hãy tin tưởng phó thác vào Chúa, và hòa hợp với các vị mục tử. Ngài nói:

“Anh em yêu quý, hồng ân của Thiên Chúa thật tốt đẹp và kỳ diệu! Đời sống trường cửu, công chính rạng ngời, tự do nói lên chân lý, tin tưởng phó thác, thánh thiện đúng mức: tất cả đều đặt vào sự hiểu biết của ta. Vậy còn những ân huệ đã được dành sẵn cho những ai biết mong chờ Chúa là gì? Chỉ một mình Đấng Tạo hóa và là Cha chí thánh của mọi thế hệ biết số lượng và vẻ đẹp của chúng mà thôi. Phần chúng ta, hãy kiên tâm chiến đấu để được ghi tên vào sổ những kẻ biết mong chờ Người, ngỏ hầu cũng được thông phần các ân huệ Người đã hứa…”

“Vậy hỡi anh em, chúng ta hãy hết sức chiến đấu theo lệnh tuyệt đối của Người. Cấp trên không thể vững nếu không có cấp dưới. Cấp dưới không thể làm gì nếu không có cấp trên; Mọi người phải hoà hiệp với nhau; thế mới có lợi. Chính thân thể chúng ta cũng là gương cho ta phải soi; đầu mà không có chân thì đầu cũng bằng không; mà chân không có đầu cũng thế; những chi thể nhỏ nhất trong thân xác ta cũng cần thiết và lợi ích cho cả toàn thân; hơn nữa, mọi chi thể phải cùng nhau liên lụy nhau như một, thì toàn thân mới được lành mạnh”.

“Vậy phải bảo toàn nhiệm thể mà ta kết thành ở trong Đức Giêsu-Kitô, và ai nấy phải tùng phục tha nhân theo ơn Chúa đã chỉ định cho họ. Người khỏe phải bênh vực người yếu; người yếu phải kính nể người mạnh; người giàu phải trợ giúp người nghèo; người nghèo phải ngợi khen Chúa đã ban cho có người giúp đỡ mình trong cơn túng thiếu, người thông thái đừng nói suông, nhưng phải lấy việc lành mà chứng tỏ sự thông thái của mình; người khiêm nhường đừng làm chứng về mình, hãy để người khác nói cho…”

Qua lời nói trong bức thư, chúng ta thấy thánh nhân bày tỏ mối quan tâm của ngài, trong sự hiệp nhất giữa tín hữu với các vị mục tử và giữa các Giáo hội với nhau. Với quyền Giáo Hoàng, ngài kêu gọi mọi thành phần dân Chúa kết hợp làm một trong Chúa Ki-tô, là Vị Thủ Lãnh Tối Cao của Hội thánh.

Chính vì những hoạt động tông đồ mà thánh nhân bị hoàng đế Vết-pa-ri-ô bắt giữ. Ngài bị điệu ra tòa án xét xử vì tội phản nghịch thần linh, tuyên truyền tà đạo, và bị kết án lưu đày khổ sai tại Sét-xô-ne.

Khi đến nơi lưu đày, thánh nhân vui mầng gặp gần 2000 Ki-tô hữu đang phải đày ải và làm việc cực nhọc tại đây. Ngài nói với họ:

– Chúa đã thương ban cho tôi ơn trọng đại, được đến sống với anh chị em là những kẻ được Chúa tuyển chọn, hầu chia phần vinh hiển với anh chị em.

Tương truyền các tín hữu làm việc khổ sai ở đây phải khát nước thảm khốc, vì là nơi núi rừng không có nước. Thánh nhân bảo họ:

– Anh chị em hãy cùng tôi cầu nguyện, xin Chúa cho nước từ tảng đá chảy ra, như xưa Người đã cho dân Do-thái trên đường về đất Hứa.

Thế là ngài cùng các tín hữu cầu nguyện. Và khi ngước nhìn lên, ngài thấy một con chiên trắng như tuyết đang đứng trên đồi trước mặt, chân phải nó đưa lên chỉ một suối nước đang vọt lên…

Từ ngày đó, các kẻ bị lưu đày vì Chúa có nước uống đầy đủ dư dật. Tin đó đồn ra khắp nơi, khiến nhiều người tin quyền phép Chúa và theo đạo. Nghe tin đó, hoàng đế Tra-da-nô hoảng sợ, truyền lệnh cột neo vào cổ thánh nhân rồi ném xuống biển cho chết, kẻo để ngài sống, ngài làm nhiều việc lạ khác, khiến dân chúng theo đạo hết.

Quyết tâm: Noi gương thánh Clê-men-tê Giáo Hoàng tử đạo, tôi dùng mọi phương thế, mọi hoàn cảnh trong đời sống mà giảng rao đạo Chúa.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con khâm phục Chúa đã làm cho thánh nhân can trường. Chúa đã giúp thánh Clê-men-tê là tư tế và tử đạo của Đức Ki-tô, biết lấy máu đào mà minh chứng những mầu nhiệm thánh nhân cử hành, và biết nêu gương sáng để củng cố Tin mừng người rao giảng. Hôm nay chúng con mầng kính người, thì xin cho chúng con được đầy tràn niềm phấn khởi hân hoan.