Ngày ấy…Năm Xưa…

print

Ngày ấy…Năm Xưa…

Đại Chủng Viện Thánh Quý được thành lập  vào năm 1988 nhằm đào tạo các ứng sinh linh mục cho 3 giáo phận vùng Đồng bằng sông Cửu Long là: Giáo phận Cần Thơ, Giáo phận Vĩnh Long và Giáo phận Long Xuyên và ngày 30/06/1994 là ngày tốt nghiệp khóa I với 27 Tân Linh Mục.

Chúng tôi xin ghi lại đoạn băng video (với chất lượng không được tốt lắm vì … thời gian) để quý vị xem và sẽ thấy 25 năm trước mọi người vẫn còn…  rất trẻ!

BBT/WCT