Ngày Họp Mặt Giới Trẻ –  Hạt Trà Lồng: Người Trẻ Và Ơn Gọi  Hôn Nhân

print

Ngày Họp Mặt Giới Trẻ –  Hạt Trà Lồng

Người Trẻ Và Ơn Gọi  Hôn Nhân

 Vào lúc 7g00, Thứ tư 03-07-2019, tại Nhà thờ Kinh lý, cha Bênêđictô, phụ trách Giới Trẻ hạt Trà Lồng, đã tổ chức buổi họp mặt giới trẻ (lần 1), gồm các họ đạo: Bôna – Hậu Bối – Thánh Tâm – Tân Lập – Kinh Lý . Trong ngày họp mặt có sự hiện diện của Cha Quản Hạt Pr. Nguyễn Thành Chất, cùng quý Cha trong hạt. Đặc biệt, có 100 quý bạn trẻ của 5 Họ đạo về điểm hẹn tại Nhà Thờ Kinh lý để  tham dự cuộc họp mặt với chủ đề: “Người Trẻ và Ơn Gọi Hôn Nhân”,

Sau khi ổn định về việc đón tiếp, vào lúc 8h45, Cha Gioan Lê Tiến Thiện, Cha sở Trung Tâm Hành Hương Fatima – Gp. Vĩnh Long, chia sẻ chủ đề, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng những nguyên do, bóng tối, ảnh hưởng tiêu cực trên lối sống lớp trẻ hôm nay. Cụ thể về việc sống thử của các bạn trẻ.

Sau giờ chia sẻ các bạn trẻ đi lãnh nhận bí tích Hòa giải, cùng tham dự Thánh Lễ mừng Bổn mạng Cha sở Kinh lý và cầu nguyện cho các bạn trẻ do Cha Quản Hạt chủ sự. Ngày hội diễn ra hết sức tốt đẹp, kết thúc vào lúc 13 giờ 30 ‘ cùng ngày.

Điều mà Giáo hội mong muốn, cũng là niềm thao thức của các chủ chăn mong sao các bạn trẻ hãy xây dựng đời sống thành một người có ích cho xã hội và Giáo hội.

MVTT/Hạt Trà Lồng