Người Trẻ Loan Báo Tin Mừng Bằng Cuộc Sống

print

18.10.2020 – Chúa nhật XXIX Thường niên – Mt 28,16-20

Chúa Nhật Loan Tin Mừng

Người Trẻ Loan Báo Tin Mừng Bằng Cuộc Sống

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa. Hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo, chúng con dâng giờ chầu này để cầu nguyện cho các vị thừa sai đang miệt mài trên các cánh đồng truyền giáo. Xin cho chúng con, cách riêng là các bạn trẻ, biết ý thức trách nhiệm và bổn phận của mình, biết nhiệt tâm loan báo Tin Mừng và làm chứng nhân cho Chúa bằng chính cuộc sống của chúng con.

  • “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”.

Lạy Chúa Giêsu, trên thế giới hôm nay vẫn còn rất nhiều người chưa được đón nhận ánh sáng Tin Mừng, cánh đồng truyền giáo hãy còn bát ngát bao la đang mong chờ những bước chân của các nhà truyền giáo. Xin chiếu tỏa ánh sáng chân lý của Chúa để muôn dân nhận biết Chúa là Đấng cứu độ. Xin Chúa ban sức mạnh và lòng nhiệt thành cho các nhà truyền giáo, để các ngài luôn can đảm, hăng say và tận tụy đưa các linh hồn về cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lệnh truyền của Chúa vẫn thôi thúc mỗi người chúng con hãy lên đường. Chúa muốn chúng con hãy ra khỏi chính mình, để đến các “vùng ngoại biên”, đến với các anh chị em lương dân. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ và lòng nhiệt thành để chúng con can đảm đến với mọi anh chị em lương dân, nói cho họ biết về Chúa, làm chứng cho họ thấy được Chúa yêu thương và cứu độ hết thảy mọi người.

(thinh lặng)

  • “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa biết chúng con thân phận yếu hèn trước sứ vụ truyền giáo cao cả nhưng đầy khó khăn, nên Chúa hứa ở lại cùng chúng con để nâng đỡ và giúp sức. Chúa muốn cuộc đời của mỗi Kitô hữu chúng con luôn phản ánh những giá trị cao đẹp của Tin Mừng. Xin cho chúng con biết siêng năng cầu nguyện, phó thác và trông cây vào Chúa để không ngừng sửa đổi, thăng tiến bản thân và hăng say nhiệt thành trong các công việc tông đồ.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con vẫn thường ngại ngùng khi xưng ra mình là Kitô hữu, sợ sệt khi phải làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Xin Chúa ban cho những người trẻ chúng con niềm tin, tình yêu và sức mạnh của Chúa để chúng con dám tuyên xưng và sống niềm tin vào Chúa. Xin sức mạnh Thánh Thần Chúa biến đổi mỗi người chúng con thành những thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo để đem nhiều người đến với Chúa, gia nhập Hội Thánh Chúa.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa thương chúc lành cho nỗ lực rao giảng Tin Mừng của toàn thể Hội Thánh trên cánh đồng truyền giáo. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết hăng say làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống chứng nhân và lòng quảng đại yêu thương. Xin cho các bạn trẻ biết siêng năng học hỏi và sống Lời Chúa, trau dồi các nhân đức, thăng tiến bản thân và ý thức truyền giáo để góp phần loan báo Tin Mừng và làm chứng nhân cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.