Người Trẻ Quyết Tâm Chọn Chúa

print

01.03.2020 – Chúa nhật I mùa Chay – Mt 4,1-11

NGƯỜI TRẺ QUYẾT TÂM CHỌN CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tôn nhan uy linh, chúng con thờ lạy Chúa với cả thể xác, tâm trí và linh hồn. Khởi đầu mùa Chay hằng năm, Chúa mời gọi chúng con hãy trở về với lòng mình để cảm nghiệm tình thương vô bờ bến mà Chúa đã dành cho chúng con. Để qua đó, một lần nữa chúng con cùng với nhũng người trẻ, quyết tâm chọn Chúa làm cùng đích của đời mình giữa những cám dỗ đang lôi kéo chúng con xa Chúa. Trong khung cảnh thần linh này chúng con khát khao được nghe những lời dạy bảo đầy yêu thương của Chúa.

  • “Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào sa mạc để chịu Quỷ cám dỗ”.

Lạy Chúa Giêsu, trước khi thi hành sứ mạng cứu thế, Chúa đã chịu ma quỷ cám dỗ để nêu gương cho chúng con về lòng tín trung đối với Chúa Cha. Chúa phải chịu cám dỗ trước cái ăn cái mặc; cám dỗ trước cái tôi kiêu căng tự phụ; cám dỗ trước bả vinh hoa phú quý của trần thế. Nhưng Chúa đã dùng chính Lời Chúa để chiến thắng ma quỷ. Hôm nay Chúa cũng muốn chúng con chọn lựa Chúa, dựa vào Chúa để thắng vượt mọi cơn cám dỗ trong cuộc đời.

Lạy Chúa, chúng con hầu như đang bị cuốn vào vòng xoáy tìm kiếm danh vọng, vinh quang và của cải trần gian. Là người Kitô hữu, nhưng vì những hấp dẫn chóng qua đó, khiến chúng con không ít lần chối bỏ Chúa, khước từ thánh ý của Chúa. Xin Chúa giúp người trẻ chúng con xác định lại cùng đích của đời mình, để chỉ chọn một mình Chúa và thi hành thánh ý của Chúa mà thôi.

(thinh lặng)

  • “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tiếp sau cơn cám dỗ về của ăn, ma quỷ cám dỗ Chúa về quyền hành và vinh quang. Ma quỷ cám dỗ Chúa từ bỏ Chúa Cha mà thờ lạy nó, muốn Chúa đi ngược lại với Thánh Ý Chúa Cha là, đến để phục vụ và hiến thân làm giá chuộc cho muôn người. Ngày hôm nay, những cơn cám dỗ đó cũng đang nhắm vào chúng con, nhất là nơi những người trẻ, làm cho chúng con dễ dàng chối bỏ Chúa.

Lạy Chúa, quyền hành và vinh quang là một sự cám dỗ liên lỉ đối với con người trong xã hội hôm nay. Con người tìm đủ mọi cách để đi tìm quyền lực, phú quí vinh quang dù phải thờ lạy tà thần hay ngẫu tượng, dù phải nô lệ cho của cải vật chất. Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh đổi thay, xin giúp mỗi người chúng con nhận ra Chúa chính là nguồn sống, nguồn hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Xin Chúa ban cho người trẻ chúng con biết dùng cả cuộc đời để mến yêu và luôn kiên vững trung thành với Chúa.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mùa Chay là cơ hội giúp chúng con nhìn lại ơn gọi và lựa chọn của mình: chọn Chúa hơn là chọn thụ tạo vật chất. Xin Chúa giúp chúng con trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng biết hướng về Chúa và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Xin cho người trẻ chúng con biết làm mới lại mối tương quan thân tình với Chúa, cảm nhận được tình Chúa yêu thương, để từ đó, chúng con quyết tâm chọn Chúa làm cùng đích của đời mình, cho dẫu giữa trần gian nhiều hấp dẫn đang cố lôi kéo chúng con xa rời Chúa. Xin Chúa giúp sức cho chúng con. Amen.