Người Trẻ Rao Truyền Chân Lý

print

Cầu nguyện trước Thánh Thể- Ngày 16.05.2021– Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên – Mc 16,15-20

NGƯỜI TRẺ RAO TRUYỀN CHÂN LÝ

***

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính, thờ lạy và chúc tụng tình yêu Chúa dành cho chúng con. Hôm nay, Chúa Lên Trời đã mang lại cho chúng con niềm hy vọng lớn lao sẽ được lên trời với Chúa. Xin Chúa giúp chúng con can đảm bước ra khỏi chính mình để rao truyền chân lý của Chúa đến mọi người ở khắp nơi bằng một đời sống nhiệt thành, quảng đại và bác ái.

  • “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.

Lạy Chúa Giêsu, trước khi về Trời với Chúa Cha, Chúa đã trao cho chúng con một sứ mạng ra đi loan báo Tin mừng cho muôn dân. Đó là nhiệm vụ cao cả nhưng cũng đầy những thử thách và chông gai. Cao cả vì đó là lời trăn trối cuối cùng của Chúa dành cho những môn đệ Chúa yêu mến. Thử thách vì sứ mạng này lắm gian nan, bắt bớ và chống đối của thủ lãnh thế gian: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em”. Thêm vào đó, chúng con sợ hãi vì những lời dèm pha, khích bác của người khác. Chúng con sợ hãi khi phải đối diện với những đau khổ và bắt bớ trên hành trình loan báo Tin mừng.

Lạy chúa, xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ biết can đảm vượt lên chính mình. Xin Chúa cho chúng con luôn vượt thắng những khó khăn thử thách trong việc loan báo Tin mừng để tình yêu của Chúa được lan tỏa khắp nơi, nhất là những ai chưa được ánh sáng chân lý chiếu soi.

(Thinh lặng)

  • “Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông”.

Lạy Chúa Giêsu, trong công cuộc loan báo Tin mừng, Chúa đã cùng hoạt động với các tông đồ. Chúa đã đồng hành và nâng đỡ các ông trên từng nẻo đường truyền giáo. Quả thật, nếu người loan báo Tin mừng không có Chúa ở cùng thì lời rao giảng khó có sức biến đổi những người nghe. Chúa chính là khởi nguyên và cùng đích của việc loan báo Tin mừng. Thế nhưng, chúng con thường quên điều cốt yếu này. Vậy nên, thay vì nói Lời Chúa, chúng con lại nói lời của mình. Thay vì đặt Chúa làm trung tâm, chúng con lại xem mình là cái rốn của vũ trụ.

Lạy chúa, chúng con còn quá nhiều bất toàn, yếu đuối. Xin Chúa ở lại và ban sức mạnh cho chúng con để chúng con can đảm loan báo Tin mừng của Chúa. Chúng con tin rằng, có Chúa cùng hoạt động và củng cố thì lời rao giảng của chúng con sẽ trở nên thiết thực cho mọi người. Xin Chúa giáo huấn tâm hồn của chúng con để giúp chúng con có được những khả năng cần thiết cho công cuộc loan báo Tin mừng của Chúa.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã thúc bách chúng con lên đường loan báo Tin mừng Nước Trời. Sứ mạng này là bản chất của Giáo hội lữ hành và của từng người  chúng con. Chúng con biết Chúa không để chúng con một mình khi đối diện với những khó khăn thử thách trong việc dấn thân rao truyền chân lý. Xin Chúa ban thêm đức tin để chúng con và những người trẻ luôn sẵn lòng ra đi loan báo Tin mừng cho những người chưa nhận biết Chúa. Amen.