Người Trẻ Sống Giới Luật Yêu Thương

print

23.02.2020 – Chúa nhật VII Thường niên – Mt 5,38-48

Người Trẻ Sống Giới Luật Yêu Thương

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình ca khen, tôn vinh và chúc tụng trong giây phút được ở bên Chúa. Chúng con cảm thấy rất khó khi phải yêu thương tất cả mọi người. Yêu những người cùng sở thích, cùng quan niệm với mình đã là khó, Chúa còn dạy chúng con phải yêu thương cả những người không hợp ý, hay chống đối, có khi còn tìm cách hãm hại chúng con. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho người trẻ chúng con biết thực thi giới luật yêu thương nơi những người chúng con không thích và cầu nguyện cho họ.

  • “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ ác”.

Lạy Chúa Giêsu, khi dạy các môn đệ “đừng chống cự lại với kẻ ác”, Chúa dạy chúng con loại bỏ ý định báo thù và sẵn sàng tha thứ. Tha thứ không phải là một thái độ nhu nhược để cho sự dữ tự do hoành hành, nhưng để lấy điều lành vượt thắng sự dữ. Chúa muốn chúng con phải yêu thương tha nhân bằng hai cách: tiêu cực là “không chống cự lại với kẻ ác” và tích cực là “yêu thương kẻ thù địch”.

Lạy Chúa Giêsu, những người trẻ hôm nay dễ bốc đồng, hay dùng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng, muốn trả thù cho thỏa mãn tự ái, cho hả lòng tức giận, nhưng Chúa đã dạy chúng con đừng tạo thêm cái xấu, đừng chống cự cái ác. Xin cho các bạn trẻ nhận ra tuổi trẻ chính là ân sủng và quà tặng Chúa ban để đón nhận với lòng biết ơn và phát huy các khả năng Chúa ban, ngõ hầu trở nên người trưởng thành toàn diện.

 (thinh lặng)

  • “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con”.

Lạy Chúa, Lời Chúa dạy chúng con biết, yêu thương không chỉ là thôi không giận hờn, không báo thù, nhưng còn phải tỏ ra bằng hành động cụ thể qua những cử chỉ thiết thực như giao tiếp gặp gỡ, giúp đỡ, cầu nguyện. Thái độ biểu lộ tình yêu tha nhân cách tích cực chính là biết lấy điều lành để đáp lại điều dữ, yêu thương tha thứ và cầu nguyện cho kẻ làm hại mình nữa.

Lạy Chúa Giêsu, sự xung khắc giữa các gia đình hay các dân tộc, nếu giải quyết bằng bạo lực, sẽ gây thêm oán hận và có thể trở nên mối thù truyền kiếp, Chúa dạy chúng con phải tha thứ và tích cực xóa bỏ hận thù. Xin cho chúng con biết nới rộng tình yêu thương, chấp nhận những khác biệt nơi người khác hay nơi những gia đình khác. Xin dạy chúng con đừng nuôi lòng giận hờn ghen ghét, đừng kéo dài những bất hòa tranh chấp, nhưng biết sống theo giới luật yêu thương Chúa dạy trong Phúc Âm, biết nối kết tình thân ái, sống hòa nhã với tất cả mọi người.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người chúng con, khi có những xung khắc hay bất đồng, biết chân thành tìm hiểu, thông cảm với nhau, mau mắn tha thứ cho nhau và tìm cách cùng nhau hòa giải theo tinh thần Phúc Âm như Chúa đã dạy. Xin cho chúng con luôn tìm ý Chúa để hóa giải những gì còn gây trở ngại cho tình đoàn kết thân ái giữa cộng đoàn. Xin cho các bạn trẻ biết dẹp bỏ tính kiêu căng và thù hận, biết dùng tình yêu và lòng bao dung tha thứ để cư xử với mọi người như Chúa đã dạy. Amen.