Nhật ký chuyến thăm mục vụ năm 2019 của Đức Tổng Marek Zalewski tại Giáo phận Cần Thơ ngày 01/12/2019 (1): Họ đạo Thới Long Xuân

print

Nhật ký chuyến thăm mục vụ năm 2019 của Đức Tổng Marek Zalewski

tại Giáo phận Cần Thơ (1): Họ đạo Thới Long Xuân

Ngày 01/12/2019:

1. Đức Tổng Marek Zalewski đến thăm Họ đạo Thới Long Xuân

Định hướng chuyến thăm mục vụ lần này Đức Tổng Marek Zalewski tại Giáo phận Cần Thơ là các điểm truyền giáo và các cơ sở tôn giáo trong Giáo phận.

Vì thế khởi đầu chương trình vào lúc 8g00 sáng, Ngài đến thăm Họ đạo Thới Long Xuân. Đây là một điểm truyền giáo mới được nâng lên thành họ đạo từ  ngày 01/01/2009. Họ đạo này cũng đã từng được vinh dự đón Đức TGM Leopoldo Girelli  vào năm 2014.

Sau phần chào thăm lúc 8g45 Ngài đã dâng Thánh Lễ đồng tế cùng với Đức cha Stephanô GPCT và một số cha trong Hạt Cần Thơ.

Trong bài giảng Ngài nói: 

Anh chị em thân mến,
“Hãy đến, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Chúa soi đường!” (Is 2,5) – Đây có thể là chủ đề của chúng ta trong suốt Mùa Vọng: bước đi trong ánh sáng của Đức Chúa. Chúng ta thường chỉ bước đi trong ánh sáng của chính mình và đó là lý do tại sao chúng ta sẩy chân và ngã nhào.

Hôm nay, tiên tri Isaia thấy thị kiến lạ lùng này mà ngài mô tả cho chúng ta trong Bài đọc I: Muôn dân nước lũ lượt đến với Thiên Chúa! Còn hơn thế nữa, Isaia nói với chúng ta: “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái; dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” (Is, 2,4).

Khi chúng ta nhìn vào thế giới hôm nay, dường như điều vừa nói chẳng hề xảy ra. Thay vào đó dường như luôn có thêm chiến tranh và đe dọa giữa quốc gia này với quốc gia khác. Tuy nhiên, trong thời gian của Mùa Vọng, tất cả chúng ta có thể đặt mình trước Chúa, cầu xin cho viễn tượng Isaia (loan báo) thành hiện thực.

Bài đọc II hôm nay trích trong Thư gởi Tín hữu Rôma. Lúc này không phải là một thị kiến, mà là một lời mời gọi: “Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn dục vọng” (Rm 13,14).

Thư này một lần nữa đặt lời mời gọi này trong tiến trình chuyển từ bóng tối của tội lỗi chúng ta sang ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta không nên nghĩ thỏa mãn dục vọng chỉ là ham muốn xác thịt (tình dục), nhưng là bất cứ ham muốn nào đang âm ỉ trong chúng ta, kéo mình ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa và việc phục vụ tất cả mọi người, những người đến trong cuộc đời chúng ta. Những người này tất cả là dân Thiên Chúa và chúng ta chỉ có thể chứng minh tình yêu của mình đối với Thiên Chúa qua tình yêu thương những con người của Ngài, bất kể nó khó khăn đến mức nào.

Tin mừng Thánh Mátthêu hôm nay nói cho chúng ta biết rằng ngày tận cùng của cuộc đời mình sẽ đến khi chúng ta chẳng mong đợi nó. Ngày tận thế sẽ đến khi chúng ta không trông mong nó. Giải pháp duy nhất chính là luôn tỉnh thức và nhận ra rằng cuộc đời tôi có thể chấm dứt ngay lúc này và thế giới có thể cũng kết thúc.

Khi chúng ta được ban nhưng không, chúng ta sẽ sống và chẳng quan tâm đến một sự thật rằng mình có thể chết, rồi chúng ta thường đánh mất mục tiêu của cuộc sống mình và bắt đầu sống như thể không có Thiên Chúa.

Ngày nay, nhiều người không còn tin nữa. Ngày nay, ngay cả nhiều Kitô hữu không còn tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật nữa. Thay vào đó, Chúa Giêsu chỉ là “thầy nhân lành” và chẳng còn gì thêm nữa.

Trong thời gian của Mùa Vọng năm nay, chúng ta có thể tìm cách làm sâu sắc hơn niềm tin của mình vào Thiên Chúa hằng sống, niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật, và niềm tin của chúng ta vào Giáo hội Công giáo là sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới này.

Mùa Vọng là mong đợi Đức Chúa. Mùa Vọng không phải là mong đợi suông. Thay vào đó, Mùa Vọng là thời gian làm mới lại đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài cho nhân loại để chúng ta có thể chia sẻ thiên tính của Thiên Chúa.

Thiên Chúa ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta để làm sâu sắc hơn đức tin của mình trong các mầu nhiệm chính này – nhưng điều này chỉ có thể xảy ra khi lòng của chúng ta mở ra với Thiên Chúa! Amen. 

Sau đây là một số hình ảnh: