Những di tích lịch sử quan trọng của Iraq để hiểu Ki-tô giáo

print

Di tích khảo cổ thành Ur cổ xưa, được tin là nơi sinh của tổ phụ Abraham 

Những di tích lịch sử quan trọng của Iraq để hiểu Ki