Phỏng vấn Đức Giám mục Tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi: Linh mục, người của Lời Chúa

print

PHỎNG VẤN
ĐỨC GIÁM MỤC TÂN CỬ PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI:
 “LINH MỤC, NGƯỜI CỦA LỜI CHÚA”

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (14.04.2023) – Đức Giám mục Tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ – trả lời phỏng vấn phóng viên Kênh Truyền Thông trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam.

Nội dung:

– Kinh nghiệm sống mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh trong đời sống ơn gọi Linh mục.

– Phương thức giúp người giáo dân cầm cuốn Kinh Thánh mở – đọc và nghiềm gẫm để khám phá linh đạo của Thầy Giêsu trong đời sống hằng ngày.

– Đức cha Tân cử Phêrô giới thiệu và hướng dẫn tham quan Đại Chủng viện Thánh Quý.