Phụng Vụ Lễ Thánh Piô năm dấu, linh mục.

print

23/09 – Thứ Năm. Th. Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ

Thánh Piô năm dấu, linh mục.

* Thánh nhân sinh tại làng Pi-ết-ren-si-na gần Bênêventô nước Ý năm 1887. Người vào tu dòng Anh Em Hèn Mọn, ngành Capútxinô, và sau khi thụ phong linh mục đã tận tình lo việc mục vụ nhất là tại tu viện ở thị trấn Xan Giovanni Rôtônđô miền Pu-li-a. Trong tinh thần cầu nguyện và khiêm nhường, người phục vụ dân Chúa qua việc linh hướng, bí tích Hòa Giải và việc săn sóc giúp đỡ những người ốm đau, nghèo khổ. Người đã được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh và ngày 23 tháng 9 năm 1968, người kết thúc cuộc hành trình ở thế gian này.

Ca Nhập Lễ

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. Sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Băng bó những tấm lòng tan nát.

Lời Nguyện Nhập Lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho thánh Piô, linh mục, ơn đặc biệt là được chung phần thập giá với Con Chúa, và nhờ thừa tác vụ của thánh nhân, Chúa đã tái thực hiện những kỳ công của lòng Chúa thương xót. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con luôn được kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô để mai sau đạt tới vinh quang phục sinh. Chúng con cầu xin…

Lời Nguyện Tiến Lễ

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để mừng kính thánh Pi-ô Pi-ết-ren-si-na. Ước gì hiến lễ chúng con dâng để tạ ơn Chúa, vừa tuyên xưng Chúa uy nghi vinh hiển, vừa đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…

Kinh Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ thánh Pi-ô Pi-ết-ren-si-na để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của ngài, Chúa củng cố Hội Thánh, nhờ lời giảng dạy, Chúa giáo huấn, và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn Hội Thánh. Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!

Ca Hiệp Lễ

Chúa nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con tìm lại sức mạnh nơi bàn tiệc thánh. Xin giúp chúng con biết noi gương thánh Pi-ô Pi-ết-ren-si-na để lại, là luôn luôn trung thành phụng sự Chúa và yêu thương phục vụ mọi người mà không hề quản ngại khó khăn. Chúng con cầu xin…