Rabbouni 4

print

Rabbouni 4

 

Lạy Cha,

thế giới hôm nay cũng như hôm qua

vẫn có những người bơ vơ lạc hướng

vì không tìm được một người để tin ;

 

vẫn có những người đã chết từ lâu

mà vẫn tưởng mình đang sống ;

vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế,

ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm;

 

vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn,

bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống ;

 

vẫn có những người bị sống bên lề xã hội,

dù không phải là người phong…

 

Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ

và biết chạnh lòng thương như Con Cha.

 

Nhưng trước hết,

xin cho chúng con

nhìn thấy chính bản thân chúng con.