Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật IV PS B

print

THÁNH CA PHỤNG VỤ CN IV PHUC SINH B – CHÚA CHIÊN LÀNH

Đáp Ca: TV 117:

Hiệp lễ- Mục tử nhân lành:

Kết Lễ: Sống cho Tin Mừng: