Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi B

print

THÁNH CA PHỤNG VỤ LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B

Nhập lễ : Vinh danh Ba Ngôi:

Dap ca: TV 32 :

Dâng lễ : Dâng Chúa Ba Ngôi :

Hiệp Lễ: Trong Chúa Ba Ngôi :

Kết lễ : Tân Phúc Âm hóa Giáo xứ :