Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên B

print

THÁNH CA PHỤNG VỤ CN 7 PS B – CHÚA THĂNG THIÊN

Đáp ca: TV 46:

Hiệp lễ 1- Chúa về Trời:

Hiệp lễ 2: Tỏa lan hương thơm Chúa

Kết lễ: Trên đường sứ mạng: