Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật V PS B

print

THÁNH CA PHỤNG VỤ CN V PS B

Đáp ca – TV 21 :

Hiệp Lễ 1: Ở lại trong Thầy:

Hiệp lễ 2: Mỗi ngày đời con: