Thánh Ca Phụng Vụ CN IV Mùa Chay B

print

Thánh Ca Phụng Vụ CN IV Mùa Chay B

Nhập lễ: Về bên nhan Chúa:

Đáp Ca. TV 136 :

Hiệp Lễ : Chúa yêu thế gian :