Thánh Lễ Trực Tuyến | THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG | 17g00 | Ngày 23/12/2021

print