Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Long Xuyên 2019

print