The Little Catechism of curé of Ars – Bài 30: Đức Cậy

print

30. Đức Cậy

Thiên Chúa có đường lối riêng về công trạng và tội lỗi, Người thưởng phạt công minh… Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ ngay khi chúng ta cầu xin, cũng nhanh chóng giống như một bà mẹ kéo con mình ra khỏi đống lửa vậy.

Thánh Gioan Maria Vianney

 

Chúng ta sẽ nói về Đức Cậy; một nhân đức làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc ở trần thế này. Ở đời này, người thì trông cậy quá sức, người thì thiếu lòng trông cậy. Có người nói: “Chắc chắn thế nào tôi cũng phạm tội này nữa cho mà coi.” Hay là: “Đi xưng tội nói một, hai, ba hay bốn lần thì cũng vậy thôi, đâu có gì quan trọng, ít nhiều cũng là tội mà.” Nói như vậy cũng giống như đứa bé lý luận với cha nó: “Con đánh cha bốn đấm, đánh bốn đấm hay một đấm thì cũng giống nhau thôi, đằng nào con cũng xin cha tha thứ cho con mà!”

Đó là những gì người ta thường đối xử với Chúa, Họ nói: “Năm nay tôi sẽ sống vui vẻ, thoải mái, cứ ăn chơi nhậu nhẹt, rồi sang năm hay cuối đời tôi sẽ ăn năn trở lại cũng chẳng muộn. Thiên Chúa nhân từ chắc chắn sẽ đón nhận khi tôi trở lại với Ngài. Thiên Chúa đâu có hung ác như các Linh Mục thường đe dọa!” Không phải thế, Thiên Chúa không hung ác, nhưng Người rất công bình. Các con nghĩ Thiên Chúa sẽ ép mình chiều theo ý muốn của các con sao? Các con nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ ôm ấp các con sau khi bị các con coi thường, nhục mạ Người suốt cả đời sao? Không đâu! Thiên Chúa có đường lối riêng về công trạng và tội lỗi, Người thưởng phạt công minh. Các con sẽ nói gì về một người cha đối xử với một đứa con ngoan ngoãn và một đứa con hư hỏng giống hệt như nhau? Các con sẽ nói gì về một người cha đối xử không công bằng? Do đó, Thiên Chúa sẽ không công bằng nếu Người không có sự đối xử khác biệt giữa những ai yêu mến, phục vụ Người và những ai xúc phạm Người. Thế giới ngày nay yếu đức tin đến nỗi có người trông cậy quá lố, có người lại quá tuyệt vọng. Một số người nói rằng: “Tôi đã phạm quá nhiều tội lỗi, Thiên Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.” Đây là lời phỉ báng nặng nề đối với Thiên Chúa vì đã đặt ra sự giới hạn lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa, Đấng yêu thương không bờ bến cho dẫu các con đã lỡ làm những chuyện xấu xa đến nỗi có thể làm mất nhiều linh hồn trong một giáo xứ đi nữa, nhưng khi xưng tội đó ra, nếu các con ăn năn hối tiếc về việc làm đó của mình, và quyết tâm từ bỏ không tái phạm nữa thì Thiên Chúa nhân từ sẽ tha thứ cho các con ngay.

Có một Linh Mục lần kia đang giảng về đức Cậy, vè lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài làm cho mọi người cảm thấy bình an, nhưng chính ngài lại đang ở trong tình trạng tuyệt vọng vì đã phạm tội. Sau bài giảng, một người thanh niên đến tự giới thiệu mình và nói:

“Thưa cha, con muốn xưng tội.”

Vị Linh Mục trả lời: “Được, cha đang sẵn sàng lắng nghe.”

Người thanh niên xưng tội lỗi mình ra, sau đó anh ta nói:

“Thưa cha, con phạm tội nhiều quá, con mất linh hồn rồi.”

“Con đang nói gì vậy?  Chúng ta không bao giờ được tuyệt vọng.”

Người thanh niên nói tiếp:”Thưa cha, cha muốn con đừng tuyệt vọng, còn cha thì sao?”

 

Đây quả là một ơn soi sáng, vị Linh Mục hết sức kinh ngạc đã bừng tỉnh không còn tuyệt vọng nữa, và ngài đã trở nên một vị thánh lớn. Thiên Chúa đã sai Thiên Thần đến với vị Linh Mục như một người thanh niên để chỉ cho ngài biết rằng chúng ta không bao giờ được thất vọng. Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ ngay khi chúng ta cầu xin, cũng nhanh chóng giống như một bà mẹ kéo con mình ra khỏi đống lửa vậy.