Thơ Mời Tham dự Khóa huấn luyện BĐH các Đoàn thể & Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (có cập nhật)

print
thư mời huấn luyện ban giáo dân năm 2021

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

     BAN GIÁO DÂN                                             

Cần Thơ, ngày 13 tháng 4 năm 2021

THƠ MỜI

Tham dự Khóa huấn luyện BĐH các Đoàn thể

& Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Kính gửi:     Quý Cha sở và Cha phó,

Quý vị thành viên HĐMV Giáo xứ,

Quý vị trong Ban Điều Hành các Đoàn thể.

Kính thưa Quý Cha & Quý vị, năm nay 2021, Ban Giáo Dân của Giáo Phận Cần Thơ sẽ tổ chức chương trình thường huấn dành cho Quý vị trong Ban Thường Vụ HĐMV, các Trưởng Phó Khu và Quý vị trong Ban Điều Hành các Đoàn thể của Giáo Xứ trong Giáo Phận. Lịch tổ chức đã được Cha Giám đốc TTMV thông qua và sắp xếp theo quyết định của UBMV/GP Cần Thơ:

A. CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN

 • Đợt 1: Từ 7h30 Thứ Bảy ngày 24/04/2021 đến 12h00 Chúa Nhật 25/04/2021 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận, số 480 đường Cách Mạng Tháng 8, TPCT.

Thành phần tham dự: Quý vị trong Ban Điều Hành các Đoàn thể của các Họ Đạo trong Giáo Phận.

 • Đợt 2Từ 7h30 Thứ Ba ngày 11/05/2021 đến 12h00 Thứ Tư 12/05/2021 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận.

Thành phần tham dự: Quý vị trong Ban Thường Vụ gồm Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch ngoại vụ, Phó Chủ Tịch nội vụ, Thư Ký và Thủ Quỷ của HĐMVGX các Họ Đạo trong Giáo Phận.

 • Đợt 3:Từ 7h30 Thứ Bảy ngày 7/08/2019 đến 12h00 Chúa Nhật 8/08/2021 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận.

Thành phần tham dự: Các vị Trưởng và Phó khu các Họ Đạo thuộc Hạt Cần Thơ, Đại Hải, Trà Lồng & Vị Thanh.

 • Đợt 4Từ 7h30 Thứ Sáu ngày 10/09/2021 đến 12h00 Thứ Bảy 11/09/2021 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận hoặc TT Hành Hương Tắc Sậy (Thông báo sau).

Thành phần tham dự: Các vị Trưởng và Phó khu các Họ Đạo thuộc Hạt Sóc Trăng, Bạc Liêu & Cà Mau.

B. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

 1. Thư chung HĐGMVN 2020
 2. Quyết định thực hành Mục Vụ năm 2021 của Giáo Phận Cần Thơ
 3. Học hỏi chủ đề năm mục vụ Giới trẻ 2021: “Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình”, Tông huấn về gia đình Familiaris Consortio
 4. Các bài thường huấn của UBGD trực thuộc HĐGMVN: Về tu đức (linh đạo, cầu nguyện, tông đồ giáo dân), học thuyết xã hội, nhân bản, HĐMVGX

Thay mặt Ban Giáo Dân, con xin chân thành cảm ơn Quý Cha, Quý thành viên HĐMVGX và Quý vị trong Ban Điều Hành các Đoàn thể. Rất mong Quý vị sắp xếp để tham dự các khóa thường huấn đông đủ theo từng đợt của mình.

T/M BAN GIÁO DÂN GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Trưởng Ban

Lm. ANTÔN ĐẶNG HỮU KHA

(ĐT: 0918.867.391)

Ghi Chú:

 1. Xin mang theo CMND hoặc CCCD khi đi dự khóa thường huấn.
 2. Xin Quý Cha thông báo, sắp xếp cho các thành viên đi dự khóa thường huấn đúng theo chức vụ của từng đợt.
 3. Xin Quý Cha thông báo số tham dự viên từng đợt cho Quý Cha phụ trách Ban Giáo Dân của Hạt mình.
 4. Xin Quý Cha phụ trách Ban Giáo Dân của Hạt báo cáo cho Cha Trưởng Ban Giáo Dân số tham dự viên trước một tuần cho từng khóa thường huấn và xin sắp xếp đi xe chung theo Hạt để Cha Giám đốc TTMV hỗ trợ thanh toán tiền xe hiệu quả và tiết kiệm.
 5. Xin liên hệ với Quý Cha phụ trách Ban Giáo Dân của các Hạt:

* Hạt Cần Thơ: Cha Ar. Lê Văn Chương (ĐT: 0395.855.518)

* Hạt Vị Thanh: Cha Pr. Nguyễn Văn Khuyến (ĐT: 0913.106.442)

* Hạt Trà Lồng: Cha Mic. Võ Văn Thành (ĐT: 0919.500.096)

* Hạt Đại Hải: Cha Pr. Trương Linh Vệ (ĐT: 0918.062.475)

* Hạt Sóc Trăng: Cha Pr. Trần Hoàng Diệu (ĐT: 0915.727.232)

* Hạt Bạc Liêu: Cha Fa. Nguyễn Phước Hậu (ĐT: 0988.991.543)

* Hạt Cà Mau: Cha Dom. Châu Hoàng Ngọc (ĐT: 0906.948.483)

 1. Các Đoàn thể trong Giáo Phận: Legio Mariae, Dòng Ba Cát Minh, Dòng Ba Đa Minh, Dòng Ba Phan Sinh, Gia đình phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Gia Đình Cùng Theo Chúa, Gia Đình Khôi Bình, Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng, Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, Giới Trẻ Con Đức Mẹ, Phong Trào Cursillo, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót …