Thơ Mời Thường Huấn Thành Viên HĐMV Giáo Xứ GPCT (Mới cập nhật)

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

BAN GIÁO DÂN                                             

Cần Thơ, ngày 12 tháng 08 năm 2019

THƠ MỜI

Kính gửi Quý Cha Sở và Quý Thành Viên HĐMV Giáo Xứ.

Kính báo đến Quý Cha Sở và Quý Thành Viên HĐMV Giáo Xứ :

Chương trình thường huấn cho Quý vị thành viên HĐMV Giáo Xứ trong Giáo Phận được cập nhật theo quyết định của UBMV/GP Cần Thơ:

  • Đợt 1: Từ 7h30’ ngày 10/08/2019 đến 16h Chúa nhật 11/08/2019

Thành phần: Quý vị Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch của HĐMVGX các Họ Đạo trong Giáo Phận.

(Quý vị chưa tham dự đợt I xin sắp xếp tham dự đợt II)

  • Đợt 2: Từ 7h30 ngày 17/08/2019 đến 16h Chúa nhật 18/08/2019

Thành phần: Quý vị Thư Ký và Thủ Quý của HĐMVGX các Họ Đạo trong Giáo Phận.

  • Đợt 3: Từ 7h30 ngày 24/08/2019 đến 16h Chúa nhật 25/08/2019

Thành phần: Các vị Trưởng và Phó khu các Họ Đạo thuộc hạt: Vị Thanh, Đại Hải và Trà Lồng.

  • Đợt 4: Từ 7h30 ngày 14/09/2019 đến 16h Chúa nhật 15/09/2019.

Thành phần: Các Vị Trưởng và Phó khu các Họ Đạo thuộc hạt: Sóc Trăng, Bạc Liêu

  • Đợt 5: Từ 7h30 ngày 21/09/2019 đến 16h Chúa nhật 22/09/2019.

Thành phần: Các Vị Trưởng và Phó khu các Họ Đạo thuộc hạt: Cần Thơ, Cà Mau.

Ghi Chú:

  1. Xin mang theo CMND khi đi dự khóa thường huấn.
  2. Xin Quý Cha Sở thông báo, sắp xếp cho các thành viên đi dự khóa thường huấn đúng theo chức vụ của từng đợt.
  3. Xin Quý Cha Sở thông báo số tham dự viên từng đợt cho Quý Cha phụ trách ban giáo dân của hạt mình.
  4. Xin Quý Cha Phụ trách ban giáo dân của hạt báo cáo cho Cha Trưởng Ban giáo dân số tham dự viên trước một tuần cho từng khóa thường huấn và xin sắp xếp đi xe chung theo Hạt để TTMV thanh toán tiền xe hiệu quả và tiết kiệm.
  5. Xin liên hệ với Quý Cha Phụ Trách ban giáo dân của các Hạt:

* Hạt Cần Thơ: Cha Ar. Lê Văn Chương (Đt 0395.855.518)

* Hạt Vị Thanh: Cha Pr. Nguyễn Văn Khuyến (Đt 0913.106.442)

* Hạt Trà Lồng: Cha Gs. Thân Thanh Nam (Đt 0386.435.995)

* Hạt Đại Hải: Cha Pr. Trương Linh Vệ (Đt 0918.062.475)

* Hạt Sóc Trăng: Cha Gs. Trần Đình Phượng (Đt 0919.265.305)

* Hạt Bạc Liêu: Cha Fa. Nguyễn Phước Hậu (Đt 0988.991.543)

* Hạt Cà Mau: Cha Dom. Châu Hoàng Ngọc (Đt 0906.948.483)

Chân thành cảm ơn Quý Cha và Quý thành viên HĐMVGX. Rất mong quý vị thành viên HĐMVGX sắp xếp để tham dự các khóa thường huấn đông đủ theo từng đợt của mình.

T/M BAN GIÁO DÂN GIÁO PHẬN CẦN THƠ

TRƯỞNG BAN

DOM. NGUYỄN ĐỨC MƯỜI

(Đt 0913.613.124)